БІБЛІОТЕКА ДЕТУТ

Посилання

Бібліотека Вернадського
Електронна бібліотека України
Національна парламентська бібліотека України 
Репозитарий ДЕТУТ  

 

Лічильник
Сьогодні 130
На цьому тижні 884
За цей місяць 3984
За весь час 86420

Дисертації

2017 рік

1.  Кушлакова Надія Миколаївна. Громадсько-наукові об`єднання інженерів промислових регіонів України: друга половина ХІХ ст. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. 

№ 140. 

2.  Дацків Людмила Вадимівна. Становлення та розвиток біотехнології рослин в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

№ 141.

3.  Сінягіна Катерина Андріївна. Діяльність Г.А. Гамова (1904-1968 рр.) в контексті розвитку фізичної науки (20-70-ті рр. ХХ ст.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 

№ 142.

4. Донська Марія Дмитрівна. Розвиток методів і технологій очищення води в Національній академії наук України (30-ті рр. ХХ - початок ХХІ ст.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

№ 143.

5.  Голуб Галина Михайлівна. Методи організації комп`ютерних систем інтелектуалізації процедур управління і оптимізації режимів електропостачання залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

№ 144.

6.  Коростельов Євген Миколайович. Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

№ 145.

2016 рік

1. Дефорж Ганна Володимирівна.  Історико-науковий аналіз життя і діяльності академіка ВУАН М.В. Павлової (1854-1938) та її палеозоологічної школи в контексті розвитку біологічної науки. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. № 122.

2. Коробченко Ангеліна Анатоліївна.  Товариство дослідників природи при Харківському університеті (1869-1930): організаційні засади, наукова та культурно-просвітницька діяльність. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. № 123.

3. Шегедін Петро Анатолійович.  Комп`ютеризована система контролю параметрів технічного стану тягово-рухомого складу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 124.

4. Кривоконь Олександр Григорович.  Розвиток тракторобудування в Україні в контексті світового прогресу (1920-ті - 1980-ті рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. № 125.

5. Савіцька Ганна Петрівна.  Механізм управління доходами від вантажних перевезень підприємств залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 126.

6. Василенко Володимир Миколайович.  Становлення та розвиток теорії непотоплюваності корабля (остання третина ХІХ - перша третина ХХ сторічч). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 127.

7. Платонов Олег Ісаакович.  Економічна безпека транспортних підприємств у мультимодальних перевезеннях вантажів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 128.

8. Пінчук Світлана Станіславівна.  Науково-методичні основи оцінки ефективності функціонування підприємств залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 129.

9. Залізнюк Вікторія Петрівна. Формування ефективної маркетингової  стратегії експортної діяльності підприємства в умовах євроінтеграції. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 130.

10. Рогожа Михайло Миколайович.  Становлення та розвиток зоогеографічної науки в Україні ( 1859-1941 ): Орнітологічний аспект. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. № 131.

11. Ярмоліцька Ольга Василівна.  Економічні засади інноваційно-інвестиційного відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 132.

12.  Осьмак Віктор Євгенійович.  Підвищення ефективності використання критих вагонів з теплоізоляцією шляхом удосконалення методів експереминтального визначення параметрів їх теплотехнічного стану. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 134.

13.  Петинов Ярослав Петрович.  Повышение безопасности транспорта путем совершенствования контроля операционной деятельности машиниста поезда на основе индивидуальной нормы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. № 135. 

14.  Велінець Віталій Петрович. Визначення характеристик просторової жорсткості і стійкості рейкових ниток при їх стиснутому крученні в кривих. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 136.

15.  Повисша Марина Анатоліївна. Діяльність М.Л. Щукіна в контексті розвитку залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 137.

16.  Багров Олександр Миколайович. Зниження пошкоджуваності литих бокових рам візків вантажних вагонів шляхом конструктивно-технологічного удосконалення. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 138.

 17.  Пєлєвін Євген Юрійович.  Діяльність В.І. Тимофієнка у контексті розвитку історії архітектури та мостобудування в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 139.

2015 рік

1. Латиш Вячеслав Іванович.  Науковий доробок професора Л.Ф. Ніколаї в галузі будівельної механіки і мостобудування (друга половина ХІХ - початок ХХ століть). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 109.

2. Сандурська Олена Валеріївна.  В.П. Костенко (1881-1956) - вчений, інженер, організатор вітчизняного суднобудування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 110.

3. Рудюк Марина Василівна.  М.С. Філоненко (1855-1906): наукова, інженерна та організаційна діяльність на залізничному транспорті. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 111.

4. Грушевська Тетяна Миколаївна.  Удосконалення організації залізничних приміських перевезень при транспортному обслуговуванні великих міст. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 112.

5. Клименко Андрій Володимирович.  Підвищення ресурсів роботи залізничних колій незагального користування за рахунок вдосконалення утримання рейкових стиків. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

№ 113.

6. Стрелко Олег Григорович.  Становлення та розвиток науки про залізничні станції та вузли (друга половина ХІХ - перша половина ХХ століть). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. № 114.

7. Окоча Сергій Васильович.  Комп`ютеризована система вимірювання геометричних параметрів обєктів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 115.

8. Махобей Катерина Михайлівна.  Науковий доробок академіка Г.О. Графтіо (1869-1949) у сфері залізничного транспорту, електротехніки та гідроенергетики. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 116.

9. Сизова Екатерина Игоревна.  Повышение эффективности работы транспортно-грузового комплекса аглофабрики металлургического комбината по выгрузке массового сырья. Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук. № 117.

10. Левченко Ольга Вікторівна.  Управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 118.

11. Ревіна Ольга Миколаївна.  Організаційно-економічні основи управління людським потенціалом підприємств залізничного транспорту в умовах інтелектуалізації економіки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 119.

12. Овчаренко Сергій Миколайович.  Удосконалення системи контролю за доставкою вантажів на залізничному транспорті. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 120.

13. Йосифович Роман Миколайович.  Наукове обгрунтування і практичне вирішення проблеми підвищення експлуатаційного ресурсу рейок Київського метрополітену. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 121.

14. Кравченко Ольга Олексіївна.  Фінансове планування на основі сценарних прогнозів на залізничному транспорті. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. № 133.

 

2014 рік

1. Баркалов Александр Александрович.  Разработка и исследование методов синтеза микропрограммных автоматов с преобразованием объектов. Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук. № 100.

2. Воронко Ірина Олександрівна.  Методи організації комп`ютерних систем контролю та діагностики режимів електроенергетичних мереж залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 101.

3. Южаков Сергій Васильович.  Розробка та дослідження методів застосування множинних перетворень для високоефективної комп`ютерної обробки та розпізнавання зображень. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 102.

4. Шпакович Вікторія Василівна.  Методи і комп`ютерні засоби паралельно-ієрархічного перетворення для ефективного розпізнавання динамічних зображень. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 103.

5. Бугаєць Наталія Володимирівна.  Підвищення несучої здатності рейкошпальної основи залізничних колій незагального користування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 104.

6. Карадобрій Тетяна Андріївна.  Науковий доробок академіка Б.Є. Веденєєва (1885-1946) в галузі гідротехніки та гідроенергетики. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 105.

7. Сухенко Ігор Іванович.  Діяльність професора В.В. Салова (1839-1909) в контексті розвитку гідротехніки та залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 106.

8. Демченко Володимир Олексійович.  Вплив профілю колісного бандажа на силову взаємодію з рейковою колією. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 107.

9. Булгакова Юлия Викторовна.  Совершенствование управления транспортной системой промышленного предприятия. Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук. № 108.

2013 рік

1. Садловська Ірина Петрівна.  Управління розвитком транспортної інфраструктури України. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

№ 76.

2. Мірошниченко Олена Василівна.  Б.Я. Букреєв (1859-1962) - науковець, педагог та організатор математичної науки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 77.

3. Кучерук Галина Юріївна.  Економічні основи логістичного управління якістю транспортних послуг. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. № 78.

4. Корольова Наталія Миколаївна.  Організаційно-економічні засади управління трудовими ресурсами підприємств залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. № 79.

5. Андрєєва Олена Володимирівна.  Управління інвестиційними процесами підприємств залізничного транспорту в умовах динамізації економічних циклів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

№ 80.

6. Корченко Анна Александровна.  Модели аномального состояния для систем выявления кибератак в компьютерных сетях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. № 82.

7. Соловйова Любов Маратівна.  Науковий доробок В.Є. Тімонова (1862-1936 рр.) в галузі гідротехніки та водного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 83.

8. Устяк Наталія Володимирівна.  Історія пасажирського вагонобудування в Україні (кінець ХІХ - перша половина ХХ століть). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 84.

9. Молчанов Віталій Миколайович.  Визначення пружнодинамічних параметрів колії та їх вплив на силову взаємодію на хрестовинах стрілочних переводів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 85.

10. Амірханов Ельдар Дамірович.  Методи оцінювання ключових показників ефективності безпроводових комп`ютерних мереж з різнорідним трафіком. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

№ 86.

11. Висоцька Галина Сергіївна.  Технологічне забезпечення міжнародних залізничних перевезень на основі закономірностей формування вантажопотоків. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 87.

12. Родкевич Оксана Григорівна.  Закономірності та використання факторів ефективності системи перевезення небезпечних вантажів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 88.

13. Моторнюк Руслан Леонідович.  Методи комп`ютерної ідентифікації зображень рухомих об`єктів на основі клітинних автоматів з гексагональним покриттям. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 89.

14. Железняк Анатолій Леонідович.  Методи організації розподілених комп`ютерних систем контролю і ідентифікації режимів електричних мереж залізниць. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 90.

15. Гурінчук Світлана Василівна.  Роль журналу "Инженерное дело" в розгортанні наукових досліджень з техніки залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 91.

16. Торохова Марія В`ячеславівна.  Діяльність А.І. Дельвіга (1813-1887 рр.) в контексті розвитку гідротехніки та залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 92.

17. Ануфрієва Євгенія Ігорівна.  Формування інноваційних стратегій технологічного оновлення аеропортів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 93.

18. Стукало Аліна Вікторівна.  Організаційно-економічні основи ефективного управління вантажним вагонним парком в умовах реформування залізниць. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 94. 

19. Талавіра Євгенія Володимирівна.  Інвестиційне забезпечення інноваційного відтворення парку вантажних вагонів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 95.

20. Алексійчук Надія Миколаївна.  Удосконалення технологічного забезпечення контейнерних перевезень з використанням резервів провізних спроможностей залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 96.

21. Музикіна Світлана Ігорівна.  Удосконалення управління процесом просування вагонів з небезпечними вантажами на залізничній мережі. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 97.

22. Вітольберг Володимир Геннадійович.  Прогнозування ресурсу роботи залізобетонних шпал типу СБ 3-0 в умовах залізничних колій незагального користування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 98.

23. Фаст Денис Андрійович.  Відновлення експлуатаційних властивостей дерев`яних шпал полімерними матеріалами на залізничних коліях метрополітенів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 99.

2012 рік

1. Рябчун Тамара Станіславівна.  Оцінка ефективності економічної діяльності підприємств залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 55.

2. Познякова Оксана Вікторівна.  Формування економічно обгрунтованої собівартості пасажирських перевезень в умовах демонополізації залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 56.

3. Кудіна Ірина Олегівна.  Формування та функціонування мережі вищих навчальних закладів залізничного профілю в Україні (кінець ХІХ - перша третина ХХ століть). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 57.

4. Кушнір Людмила Володимирівна.  Удосконалення системи управління енергоспоживанням в приміських пасажирських перевезеннях. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 58.

5. Белінська Марина Григорівна.  Економіко-організаційне забезпечення ефективного ціноутворення за користування вантажними вагонами іноземних залізниць. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 59.

6. Балашова-Сукач Яна Олександрівна.  Діяльність М.М. Герсеванова (1830-1907) в контексті розвитку вітчизняної гідротехнічної науки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 60.

7. Нагурний Олександр Олександрович.  Методи ідентифікації аномальних станів комп`ютерної мережі. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 61.

8. Овчинніков Олександр Олександрович.  Підвищення ресурсу підрейкових підкладок на криволінійних ділянках залізничної колії метрополітену шляхом застосування пластичного змащення. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 62.

9. Сюх Андрій Васильович.  Становлення і розвиток фізики гомогенного горіння та вибуху в Україні: 1920-1950 рр. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 63.

10. Назаренко Аксенія Сергіївна.  Управління економічним потенціалом аеропортів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економіних наук. № 64.

11. Бакалінський Олександр Вікторович.  Маркетинг пасажирських перевезень перспективними видами румомого складу залізниць: теорія, методологія, практика. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

№ 65.

12.Бердніченко Юлія Анатоліївна.  Науковий доробок Л.М. Леві (1853-1927) в галузі залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 66.

13. Мельніков Віктор Володимирович.  Методи і комп`ютерні засоби навчання та самонавчання паралельно-ієрархічної мережі. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 67.

14. Жукова Галина Валеріївна.  Науково-методичне забезпечення економічного розвитку підприємств промислового залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 68.

15. Кравчук Олександр Володимирович.  Організаційно-економічне забезпечення проектного інвестування в оновлення залізничних вантажних вагонів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 69.

16. Небога Михайло Миколайович.  Організаційно-економічні основи удосконалення захисту прав акціонерів корпоративних підприємств транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 70.

17. Чеховська Марія Миколаївна.  Формування механізму організаційно-економічного розвитку залізничного комплексу України. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. № 71.

18. Затулко Андрій Володимирович. Економічний розвиток системи взаємодії залізничного та морського транспорту (на прикладі Миколаївського морського торговельного порту). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 72.

19. Агарков Олександр Володимирович.  Прогнозування довговічності рейок залізничної колії за критерієм виникнення внутрішніх тріщин в головці рейки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 73.

20. Вертель Валентина Вікторівна.  Маркетингове дослідження незадоволеного попиту на пасажирські перевезення залізницями. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 74.

21. Савельева Ирина Владиславовна.  Экономические основы управления функционированием и развитием морской перевалочной базы контейнерной транспортно-логистической системы. Диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук. № 75.

 

2011 рік

1. Холявкіна Тетяна Володимирівна.  Розподілена комп`ютеризована система моніторингу польотної інформації. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 42.

2. Зіатдінов Олексій Юрійович.  Методи та засоби виявлення аномалій у корпоративних мережах. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 43.

3. Поплавський Олександр Анатолійович.  Розробка методів і комп`ютерних засобів обробки динамічних зображень для підвищення ефективності прогнозування їх характеристик. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 45.

4. Демченко Максим Анатолійович.  Організаційно-економічні аспекти відтворення основних засобів колійного господарства залізниць. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 46.

5. Труханов Юрій Петрович.  Управління економічною діяльністю залізничного транспорту на принципах бюджетування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 47.

6. Незліна Олена Анатоліївна.  Наукова спадщина Є.О. Патона (1870-1953) в галузі залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 48.

7. Кузнєцов Вячеслав Олександрович.  Становлення та функціонування наукових мікробіологічних шкіл у Новоросійському (Одеському) університеті (друга половина ХІХ - перша половина ХХ століть). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 49.

8. Гончарова Лідія Леонідівна.  Методи та засоби організації комп`ютерних систем і мережевих технологій моніторингу і ідентифікації аварійних режимів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 50.

9. Сухенко Ігор Іванович.  Луганський паровозобудівний завод як феномен розвитку вітчизняного паровозобудування (1896-1956). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 51.

10. Мірошник Ігор Олександрович.  Діяльність Аманда Струве (1835-1898) в контексті розвитку залізничного транспорту і комунального господарства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 52.

11. Клецька Тетяна Сергіївна.  Видатний український математик і педагог М.Є. Ващенко-Захарченко (1825-1912). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 53.

2010 рік

1. Сорочинська Олена Леонідівна.  Діяльність О.С. Раєвського (1872-1924) в контексті розвитку залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 26.

2. Грицюта Оксана Олександрівна.  Роль механіко-будівного відділу Київського відділення Російського технічного товариства у розгортанні наукових досліджень в галузі залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 27. 

3. Приймук Сергій Михайлович.  Історія становлення та функціонування Південних залізниць (1868-1917 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 28.

4. Бережняк Ганна Петрівна.  Діяльність академіка С.П. Сиром`ятникова в контексті розвитку вітчизняного паровозобудування (перша половина ХХ століття). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 29.

5. Стрелко Олег Григорович.  Науковий доробок академіка Г.П. Передерія (1871-1953) в галузі залізничного мостобудування та будівельної механіки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 30.

6. Косовець Юлія Василівна.  Дорадчі з`їзди інженерів служби колії в історії науки і техніки України (остання чверть ХІХ- поч. ХХ століть). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 31.

7. Ревуцька Олена Євгенівна.  Регулювання ціноутворення на залізничному транспорті України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 32.

8. Шишкіна Олена Вікторівна.  Вплив залізнично-автомобільних перевезень на ефективність формування містоутворюючих підприємств. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 33.

9. Богомолова Надія Іванівна.  Організаційно-економічні умови та принципи прискорення залізничних перевезень. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. № 34.

10. Чорний Віктор Васильович.  Організаційно-економічні засади ефективної тарифної політики залізниць на ринку міжнародних вантажних перевезень. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 35.

11. Твердомед Володимир Миколайович.  Вплив поперечних та поздовжніх горизонтальних сил на роботу безпідкладкової та підкладкової конструкції рейкової колії. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 36.

12. Бойко Володимир Дмитрович.  Вплив зносу стрілочних переводів на залізобетонних брусах на динаміку взаємодії колії та рухомого складу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 37.

13. Потетюєва Марина Володимирівна.  Формування витрат з перспективних видів економічної діяльності залізниць країни. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 38.

14. Білик Алла Юріївна.  Роль О.В. Ліверовського в розбудові транспортних комунікацій (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 39.

15. Лапін Володимир Павлович.  Діяльність І.С. Бліоха (1836-1901) в контексті розвитку вітчизняного залізничного транспорту (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 40.

16. Івасюк Ігор Дмитрович. Методи і засоби паралельно-ієрархічного перетворення для високопродуктивного оброблення зображень. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 41.

17. Потапенко Людмила Леонідівна.  Розвиток методів та засобів боротьби зі снігом на залізничному транспорті України (друга половина ХІХ - перша половина ХХ століття). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 54.

2009 рік

1. Демченко Тетяна Федорівна.  Діяльність М.А. Белелюбського (1845-1922) в контексті розвитку транспортної науки і техніки (кінець ХІХ ст. - початок ХІХ ст.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 21.

2. Горецький Олексій Анатолійович. Науковий доробок С.Д. Карейші (1854-1934) в галузі залізничного транспорту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 22.

3. Давидовська Галина Іванівна.  Діяльність С.О. Макарова в контексті розвитку науки і техніки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 23.

4. Андрієнко Марія Михайлівна.  Організаційно-економічний механізм сервісного обслуговування залізничних контейнерних перевезень. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 24.

5. Кривопішин Олексій Мефодійович.  Організаційно-економічні засади розвитку міських та приміських залізничних перевезень пасажирів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 25.

2008 рік

1. Трофимяк Ольга Іванівна.  Історія становлення та функціонування ліній Донецької залізниці (1861-1917 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 17.

2. Євменчук Оксана Віталіївна.  Роль часопису "Журнал Міністерства шляхів сполучення" у розгортанні наукових досліджень з техніки залізничного транспорту: 1865-1875 рр.. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 18.

3. Обуховський Володимир Віталійович.  Діяльність А.А. Абрагамсона (1854-1924) в галузі транспорту і комунального господарства України (кінець ХІХ- початок ХХ ст.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 19.

4. Мацюк Вячеслав Іванович.  Удосконалення системи розвозу місцевих вагонів в залізничному вузлі. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 20.  

2007 рік

 1. Пономаренко Роман Олегович.  Розвиток залізничного транспорту півдня та сходу України в другій половині XIX - на початку ХХ століть: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 6

 2. Пістоленко Ірина Олександрівна.  Доробок вчених та інженерів Полтавщини у розвитку аерокосмічної галузі у ХХ столітті. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 8

 3. Рогожа Михайло Миколайович.  Діяльність академіка О.М. Нікольського (1858-1942) в контексті розвитку біологічної науки: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 9

 4. Талавіра Геннадій Миколайович.  Особливості роботи залізничної колії на перехідних ділянках примикання до мостів: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 10

 5. Танасійчук Борис Іванович.  Діяльність В.І. Журавського ( 821-1891) в контексті розвитку залізничного транспорту: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 11

6. Крипак Юрій Васильович.  Історично-науковий аналіз становлення та функціонування Придніпровської залізниці  (друга половина XIX-початок ХХ століть): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. №12

 7.Потапов Дмитро Олександрович.  Подовження термінів служби рейок системним шліфуванням в процесі експлуатації: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 14

8. Колесникова Ніна Михайлівна.  Методолого-практичні основи ціноутворення на залізничному транспорті України: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. № 15

 9. Сорока Наталія Володимирівна.  Організаційно-інвестиційне забезпечення розвитку локомотивного господарства залізниць: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 16

2006 рік

 1. Сергієнко Марина Миколаївна.  Системно-ситуаційне управління витратами локомотивного господарства залізничного транспорту: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 3

 2. Приймук Ольга Романівна.  Ефективність використання оборотних засобів метроремонтного виробництва: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. №4

 3. Дерій Жання Володимирівна.  Економічний розвиток транспортно-підприємницького комплексу прикордонних територій: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. №5

 4. Лупаренко Григорій Володимирович.  Історія становлення тракторобудування на території України в першій третині ХХ століття: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. № 7

2005 рік

 1.Габа Василь Васильович.  Оптимізація параметрів залізничної транспортної системи з метою прискорення доставки вантажів: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. № 2

 

2004 рік

2003 рік

 1. Богомолова Надія Іванівна.  Стратегія організаційно економічного розвитку залізничних рефрижераторних    перевезень: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. № 1.

 2.Дергаусов Михаил Михайлович. Методология развития контейнерных потоков промышленного узла: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. № 13.

2002 рік

2001 рік

2000 рік

1. Торопов Борис Иванович.  Развитие пассажирских комплексов на основе закономерностей формирования пассажиропотоков. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. № 44.

 

 

Joomla Plugins