БІБЛІОТЕКА ДУІТ

Посилання

Бібліотека Вернадського
Електронна бібліотека України
Національна парламентська бібліотека України 
Репозитарий ДЕТУТ  

 

Лічильник
Сьогодні 23
На цьому тижні 498
За цей місяць 2731
За весь час 98028

ФЕМ

Факультет Економіки та менеджменту.

Кафедра Логістики та загальноекономічних знань.

 

№ 48  В.М. Толстов. Мікроекономіка. Метод. матеріали по проведенню практичних занять з курсу     навч. дисципліни для студ. напрямку підготовки "Менеджмент" денної форми навчання.

№ 132  Л.Г. Чернюк, О.М. Ярош, П.А. Швець. Регіональна економіка. Метод. вказівки щодо самостійного відпрацювання матеріалів дисципліни для студ. економічних спеціальностей та спец. "Менеджмент організацій" заочної форми навчання.

№ 155  І.Г. Куценко. Метод. вказівки до практичних занять з курсу навчальної дисципліни "Державне регулювання економіки" для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит" всіх форм навчання.

№ 277  П.І. Підлісний, Л.І. Кравцова. Макроекономіка. Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни.

№ 352  П.І. Підлісний, Н.О. Паткевич. Мікроекономіка. Метод. вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни для студ. економічних спец. заочної форми навчання.

№ 404 Л.І. Кравцова, С.М. Приймук. Міжнародна економіка. Метод. вказівки щодо самостійного відпрацювання матеріалів дисципліни "Міжнародна економіка" для студ. економічних спец. заочної форми навчання.

№ 410  М.М. Чеховська. Історія економіки та економічної думки. Метод. рекомендації по самостійному відпрацюванню матеріалів дисципліни для студ. економічних спец. заочної форми навчання.

№ 486  Л.Г. Чернюк, П.А. Швець. Регіональна економіка. Метод. рекомендації щодо опрацювання курсових робіт з дисципліни для студентів спец. "Менеджмент організацій" усіх форм навчання.

№ 487  Л.Г. Чернюк, П.А. Швець, О.М. Ярош. Регіональна економіка. Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять з курсу навчальної дисципліни для студ. економічного напрямку підготовки та напряму підготовки "Менеджмент".

№ 491  Л.Г. Чернюк, О.М. Ярош. Регіональна економіка. Метод. вказівки щодо виконання контрольних робіт для студ. економічних спец. заочної форми навчання.

№ 519  С.М. Приймук. Державне та регіональне управління. Метод. вказівки по самостійному відпрацюванню матеріалів та виконанню контрольних робіт з навчальної дисципліни для студ. напряму підготовки "Менеджмент" усіх форм навчання.

№ 528  П.А. Швець. Державне регулювання економіки. Метод. вказівки по самостійному відпрацюванню матеріалів навчальної дисципліни для студ. економічних напрямів підготовки усіх форм навчання.

№ 649 П.І. Підлісний, Н.О. Паткевич. Економічна теорія. Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять з курсу навчальної дисципліни для студ. технічних спец. денної форми навчання. 

№ 704  Т.В. Пепа, М.М. Чеховська. Політична економія. Метод. рекомендації щодо самостійного відпрацювання матеріалу навчальної дисципліни для студ. економічних спец. заочної форми навчання.

№ 762  З.П. Двуліт. Логістика. Метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи студ. денної та заочної форм навчання галузь знань "Економіка та підприємництво" напрямів підготовки "Фінанси і кредит" та "Економіка підприємства".

 775  П.І. Підлісний, Н.О. Паткевич. Мікроекономіка. Метод. вказівки по відпрацюванню та написанню курсових робіт для студ. напряму підготовки "Менеджмент" усіх форм навчання.

№ 799  П.І. Підлісний, Н.О. Паткевич. Мікроекономіка. Метод. вказівки по відпрацюванню та написанню курсових робіт для студ. економічних напрямів підготовки усіх форм навчання.

№ 872  П.І. Підлісний, І.Г. Бакаєва, Л.І. Кравцова. Макроекономіка. Навчально-метод. посібник.

№ 944 І.Г. Куценко. Регіональна економіка. Метод. вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни для студ. напрямів підготовки "Менеджмент", "Облік і аудит", "Фінанси і кредит", "Економіка підприємства" усіх форм навчання.

№ 985  Л.В. Костюченко. Транспортна логістика. Метод. вказівки до практичних занять та виконання контрольних робіт для студ. напряму підготовки "Менеджмент" спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" денної та заочної форм навчання.

№ 992  М.М. Чеховська. Основи економічної теорії. Метод. вказівки щодо виконання контрольних робіт для студ. напряму підготовки "Менеджмент" заочної форми навчання.

№ 1021  І.О. Крюкова, Л.С. Цибульський, В.М. Толстов. Основи економічної теорії. Метод. вказівки по самостійному відпрацюванню навчальної дисципліни для студ. напряму підготовки "Менеджмент" усіх форм навчання.

№ 1112  Т.В. Пепа, Л.С. Цибульський, М.М. Чеховська. Політична економія. Метод. рекомендації по проведенню практичних занять з курсу навчальної дисципліни для студ. економічних спец. денної форми навчання.

№ 1138 П.І. Підлісний, Н.О. Паткевич. Макроекономіка. Метод. рекомендації щодо відпрацювання та написання курсових робіт для студ. економічних напрямів підготовки усіх форм навчання.

№ 1143  М.М. Чеховська, С.М. Приймук. Навчально-метод. посібник з дисципліни "Історія економіки та економічної думки".

№ 1144  С.О. Радзієвська. Глобальна економіка. Конспект лекцій для студ. економічних напрямів підготовки усіх форм навчання.

№ 1145  П.І. Підлісний, Н.О. Паткевич.  Мікроекономіка. Метод. вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки "Менеджмент" заочної форми навчання.

№ 1192 С.О. Радзієвська. Глобальна економіка. Метод. рекомендації до семінарських занять з курсу навчальної дисципліни для магістрів галузі знань "Економіка та підприємництво" усіх форм навчання.

№ 1204  П.І. Підлісний, Н.О. Паткевич.  Економічна теорія. Метод. рекомендації до самостійного відпрацювання матеріалів дисципліни для студ. технічних спец. заочної форми навчання.

№ 1216 І.О. Крюкова, В.М. Толстов, Н.О. Паткевич. Основи економічної теорії. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки "Менеджмент" усіх форм навчання.

№ 1268  І.В. Салтісов, Л.В. Костюченко. Логістика. Конспект лекцій із дисципліни для студ. спец. "Менеджмент організацій" усіх форм навчання.

№ 1288-а  В.М. Толстов, Л.С. Цибульський. Національна економіка. Метод. рекомендації щодо практичних, семінарських занять та самостійної роботи для студ. економічних спец. всіх форм навчання.

 

 

Кафедра Економіка та підприємництво.

№ 2  Г.Д. Ейтутіс, В.П. Гудкова, О.В. Пилипенко, С.О. Крищенко. Економіка і фінанси підприємства. Метод. рекомендації до вивчення курсу для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" галузі знань "Транспорт" спец. "Залізничний транспорт, залізничні споруди та колійне господарство" всіх форм навчання.

№ 18  В.П. Яновська, О.В. Пилипенко, С.О. Крищенко. Стратегія підприємства. Конспект лекцій для студентів підготовки освітнього ступеня "бакалавр" спец. "Економіка" та "Маркетинг" денної та заочної форм навчання.

№ 37  О.В. Пилипенко, В.П. Гудкова, О.В. Познякова, О.В. Пацьора. Аналіз господарської діяльності в структурних підрозділах залізниці. Метод. вказівки та завдання до проведення практичних занять для студ. напряму підготовки "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання.

№ 50 О.М. Ярим-Агаєв, О.Р. Приймук, О.В. Пацьора, Н.В. Устинович. Маркетингове ціноутворення. Метод. вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань "Управління та адміністрування" спец. "Менеджмент" спеціалізації "Бізнес-адміністрування" денної та заочної форм навчання другого рівня освітнього ступеня (магістр).

№ 55  Н.І. Богомолова, М.М. Андрієнко, Г.Д. Ейтутіс. Економіка природокористування. Метод. вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи студ. спец. "Економіка підприємництва" денної та заочної форм навчання.

№60 Ейтутіс Г.Д., Ярим-Агаєв О.М., Крищенко С.О. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для студентів підготовки освітнього ступеня "магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації 8.18010016 "Бізнес- адміністрування" денної та заочної форми навчання.

№ 66 О.М. Ярим-Агаєв, О.Р. Приймук, О.В. Пацьора, Н.В. Устинович. Маркетингові дослідження. Метод. вказівки до вивчення курсу для студентів освітнього ступеня "магістр" галузі знань "Управління та адміністрування" спец. "Менеджмент" спеціалізації "Бізнес-адміністрування" денної та заочної форм навчання.

№ 69  Г.Д. Ейтутіс, О.В. Пилипенко. Управління проектами. Метод. вказівки до проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів підготовки освітнього ступеня "магістр" галузі знань "Управління та адміністрування" спец. "Менеджмент" спеціалізації "Бізнес-адміністрування" денної та заочної форм навчання.

№ 70  В.П. Яновська, О.В. Пилипенко, С.О. Крищенко. Управління проектами. Метод. вказівки та завдання до виконання контрольної (розрахунково-графічної) роботи для студентів підготовки освітнього ступеня "магістр" галузі знань "Управління та адміністрування" спец. "Менеджмент" спеціалізації "Бізнес-адміністрування" денної та заочної форм навчання.

№ 73  О.Р. Приймук, Л.П. Грознецька, О.В. Пацьора. Економіка підприємства. Метод. вказівки до вивчення курсу для студ. напряму підготовки "Фінанси і кредит" і "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання.

№ 90  В.П. Гудкова, О.Р. Приймук, В.І. Творонович, О.В. Пилипенко, О.В. Пацьора, С.О. Крищенко. Обгрунтування господарських рішень. Метод. рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи студ. напряму підготовки "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 91 В.П. Гудкова, О.Р. Приймук, В.І. Творонович, О.В. Пацьора, Н.В. Устинович. Основи економіки транспорту. Метод. вказівки щодо проведення практичних занять та самостійної роботи для студ. спец. "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)" денної та заочної форм навчання.

№ 104  М.В. Макаренко, Л.П. Грознецька, О.В. Пацьора. Основи наукових досліджень. Метод. вказівки до самостійного опрацювання курсу, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт студ. спец. "Економіка підприємства", "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання.

№ 205  М.В. Макаренко, М.М. Аджавенко. Інтелектуальна власність. Метод. вказівки до вивчення курсу для студ. напряму підготовки "Економіка підприємства", "Облік і аудит", "Менеджмент організацій" зі спец. "Менеджмент організацій".

№ 208  О.В. Пилипенко. Особливості аналізу внутрішньогосподарської діяльності в структурних підрозділах залізниць. Метод. вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студ. спец. "Облік і аудит" заочної форми навчання.

№ 263  Є.М. Сич, О.Р. Приймук. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Конспект лекцій для студ. спец. "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 279  О.Р. Приймук, О.В. Пацьора. Планування і контроль на підприємстві. Метод. вказівки до вивчення курсу для студ. напряму підготовки "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 287  В.І. Пасічник, С.О. Крищенко. Конкурентноспроможність підприємства. Метод. вказівки до вивчення курсу для студ. спец. "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 451 В.М. Гурнак, О.Р. Приймук, Н.В. Устинович, О.В. Пацьора. Планування і контроль на підприємстві. Метод. вказівки до виконання курсової роботи для студ. напряму підготовки "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 453  О.Р. Приймук, В.П. Гудкова, В.В. Чорний. Ціноутворення. Метод. вказівки до вивчення курсу для студ. спец. "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 534  Н.І. Богомолова, М.М. Андрієнко. Економіка і організація діяльності об`єднань підприємств. Метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи для студ. спец. "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 560  В.М. Гурнак, О.В. Пилипенко. Управління проектами. Метод. рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студ. денної та заочної форм навчання за спец. "Економіка підприємства" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр і спеціаліст.

№ 603  В.І. Пасічник, О.Р. Приймук. Управління витратами. Метод. вказівки щодо вивчення курсу для студ. напряму підготовки "Економіка підприємства" всіх форм навчання.

№ 626  Є.М. Сич, В.І. Творонович. Економічне прогнозування. Метод. вказівки для виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійного опрацювання курсу для магістрів спец. "Економіка підприємства". 

№ 685  Г.Д. Ейтутіс, О.В. Пилипенко, В.П. Гудкова. Аналіз господарської діяльності. Метод. вказівки та завдання до проведення практичних занять для студ. напрямів підготовки "Менеджмент" та "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання.

№747  М.В. Макаренко, О.Р. Приймук, О.В. Пацьора. Економічний аналіз. Метод. вказівки до вивчення курсу для студ. напряму підготовки "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 798  О.Р. Приймук, М.М. Сергієнко, Н.В. Устинович. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Метод. вказівки до проведення практичних занять і самостійного опрацювання курсу для студ. спец. "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 848  М.М. Аджавенко, В.П. Гудкова, О.В. Познякова. Економіка залізничного транспорту. Метод. вказівки до виконання курсової роботи для студ. спец. "Рухомий склад залізниць" денної та заочної форм навчання.

№ 873  Н.І. Богомолова, М.М. Андрієнко. Економічна діагностика підприємств транспорту. Метод. вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи для студ. спец. "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання.

№ 899 В.П. Яновська, М.В. Макаренко, В.П., О.В. Пилипенко, О.В. Познякова, О.Р. Приймук, В.І. Творонович, С.О.Крищенко, Н.В. Устинович. Пасажирські перевезення ( Економіка). Навчально-метод. посібник  для студ. освітнього ступеня " бакалавр" галузі знань "Транспорт" спеціальності "Транспортні технології ( на залізничному транспорті)". 

№ 991  В.І. Пасічник, В.І. Творонович, В.П. Гудкова, О.В. Познякова. Економетрія. Метод. вказівки до виконання контрольної роботи та самостійного вивчення курсу для студ. економічних спец. всіх форм навчання. 

№ 1014 А.С. Назаренко, О.В. Пилипенко. Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності. Метод. вказівки щодо самостійного вивчення курсу для студ. спец. "Економіка підприємства" денної форми навчання.

№ 1040  О.Р. Приймук, Л.П. Грознецька, О.В. Пацьора. Метод. вказівки та завдання до виконання курсової роботи для студ. напряму підготовки "Економіка підприємства" і "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання.

№ 1041  Є.М. Сич, Н.В. Устинович, О.Ю. Кірюхіна. Управління потенціалом підприємства. Метод. вказівки щодо самостіного вивчення курсу, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт для студ. спец. "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 1051  М.В. Макаренко, В.П. Гудкова, О.В. Познякова, С.О. Крищенко. Організаційне проектування підприємства. Навчально-метод. посібник для студ. напряму підготовки "Економіка підприємства".

№ 1058  В.І. Творонович, В.П. Гудкова, М.М. Андрієнко. Економіко-математичне моделювання. Метод. вказівки до вивчення курсу для студ. економічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 1078  О.В. Пилипенко, М.А. Демченко. Економіка вагонного господарства в умовах реформування залізничного транспорту. Метод. вказівки та завдання до виконання курсової роботи для студ. спец. "Вагони та вагонне господарство" денної та заочної форм навчання.

№ 1118  О.В. Пилипенко, О.Р. Приймук, С.О. Крищенко. Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності. Метод. вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студ. спец. "Економіка підприємництва" заочної форми навчання.

№ 1126  Г.Д. Ейтутіс, В.П. Гудкова, О.В. Пилипенко, С.О. Крищенко, Н.В. Устинович. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Метод. рекомендації до вивчення курсу для студ. напрямів підготовки "Економіка підприємства", "Фінанси", "Облік і аудит" всіх форм навчання.

№ 1160  О.В. Пилипенко, Л.П. Грознецька. Економіка і організація інноваційної діяльності. Метод. вказівки щодо самостійного вивчення курсу для студ. спец. "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 1174  В.П. Гудкова. М.М. Андрієнко, С.О. Крищенко, О.В. Пацьора. Основи бізнесу. Метод. вказівки до вивчення курсу для студ. напряму підготовки "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 1225  В.П. Гудкова, О.Р. Приймук, О.В. Пацьора, Н.В. Устинович. Економіка підприємств. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності  " Бізнес- адміністрування" денної форми навчання.

№ 1236  О.Р. Приймук, О.В. Пацьора. Метод. вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студ. напрямів підготовки "Економіка підприємства", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит" та "Менеджмент" заочної форми навчання.

№ 1237 О.Р. Приймук, О.В. Пацьора, С.О. Крищенко. Економіка і фінанси підприємства. Метод. вказівки до вивчення курсу для студ. напряму підготовки "Менеджмент" денної та заочної форм навчання.

№ 1250 В.І. Творонович, В.П. Гудкова, О.Р. Приймук. Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні моделі). Метод. вказівки до вивчення курсу для студ. економ. спец. денної та заочної форм навчання.

№ 1259  Є.М. Сич, Н.М. Колесникова, Н.І. Богомолова. Економічна діагностика. Метод. вказівки щодо виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студ. спец. "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

№ 1303 В.П. Гудкова, О.Р. Приймук, Н.В. Устинович, О.В. Пацьора. Економіка транспорту. Метод. вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студ. напряму підготовки "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

 

 

 

Кафедра Фінанси і кредит.

№ 29  О.А. Чигринець, С.С. Пінчук. Фінансове право. Метод рекомендації до самостійного опрацювання та написання контрольних робіт для студ. спец. "Фінанси" та "Облік і аудит" заочної форми навчання.

№ 35  С.С. Пінчук, С.М. Сологуб. Фінансовий аналіз. Навчально-метод. посібник для студ. економічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 36  Н.І. Богомолова, Е.О. Соколова. Гроші та кредит. Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни для студ. усіх форм навчання галузі знань "Економіка і підприємництво".

№ 86  О.О. Кравченко.  Інвестиційний менеджмент. Метод. вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" галузі знань "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання.

№ 143  О.О. Кравченко. Пректний аналіз. Метод. вказівки до виконання курсового проекту для студ. спец. "Організація перевезень та управління на транспорті" денної та заочної форм навчання.

№ 157  С.С. Пінчук. Фінансовий аналіз. Метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ. спец. "Облік і аудит" денної форми навчання.

№ 216  Н.І. Богомолова, О.В. Андрєєва, С.С. Пінчук. Наскрізна програма практик для студ. напряму "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання.

№ 362  Н.В. Чаленко. Фінансовий менеджмент. Метод. рекомендації щодо виконання курсових робіт із дисципліни для студ. напряму підготовки "Фінанси і кредит", "Облік і аудит" усіх форм навчання.

№ 376  О.О. Кравченко. Інвестиційний менеджмент. Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни для студ. усіх форм навчання спец. "Менеджмент організацій".

№ 384  О.В. Андрєєва. Грошовий обіг в системі політико-економічних відносин України (IX-XX ст.). Навчально-метод. посібник для самостійної та індивідуальної роботи студ. економічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 462  Л.С. Цибульський, О.В. Андрєєва. Метод рекомендації до самостійного відпрацювання та написання контрольних робіт з дисципліни "Гроші та кредит" для студ. економічних спец. заочної форми навчання.

№ 546  В.П. Ільчук, О.В. Андрєєва. Гроші і кредит. Навчально-метод. посібник для самостійної та індивідуальної роботи студ. економічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 548  О.В. Черниш, О.О. Кравченко. Страхування. Навчально-метод. посібник для студ. усіх форм навчання економічних спец.

№ 567  С.М. Сологуб, Е.О. Соколова. Податкова система. Навчально-метод. посібник для самостійної та індивідуальної роботи студ. економічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 575  О.О. Кравченко. Інвестиційний менеджмент. Метод. рекомендації щодо виконання контрольної роботи для студ. спец. "Менеджмент організацій" заочної форми навчання.

№ 576  В.О. Демченко. Загальний курс залізниць. Метод. вказівки до самостійної та практичної роботи для студ. "Облік і аудит", "Фінанси і кредит", "Економіка підприємства", "Менеджмент".

№ 587  Л.О. Бакаєв, О.В. Андрєєва. Метод. рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи бакалавра студ. спец. "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання.

№ 690 О.О.Кравченко, О.В. Андреєва. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.

№ 727  Л.О. Бакаєв, Е.О. Соколова. Ринок фінансових послуг. Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. усіх форм навчання спец. "Фінанси і кредит".

№ 845-а  С.С. Пінчук. Фінансовий аналіз. Метод. рекомендації та завдання щодо проведення практичних занять для студ. економічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 930  О.О. Кравченко. Проектний аналіз. Метод. вказівки до виконання курсового проекту для студ. спец. "Організація перевезень та управління на транспорті" денної та заочної форм навчання.

№ 1017  О.О. Кравченко. Проектний аналіз. Навчально-метод. посібник для студ. усіх форм навчання спец. "Економіка організацій" і "Організація перевезень і управління на транспорті".

№ 1110 Н.І. Богомолова, Л.П. Грознецька. Основи наукових досліджень. Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студ. економічних спец. усіх форм навчання.

№ 1117  С.С. Пінчук, Є.В. Талавіра. Фінансове право. Навчально-метод. посібник для студ. економічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 1166 Е.О. Соколова. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студ. економічних спец. усіх форм навчання.

№ 1168  Т.Р. Луцик. Фінанси підприємства. Контрольні завдання та метод. рекомендації до їхнього виконання для студ. заочної форми навчання економічних напрямів підготовки.

№ 1182 Е.О. Соколова, О.О. Кравченко.  Фінансовий менеджмент. Метод. рекомендації щодо виконання курсової роботи для студ. спец. "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)" денної та заочної форм навчання.

 

Кафедра Менеджмент

№ 53  К.М. Шерепа. Бізнес-планування. Метод. вказівки щодо підготовки та проведення практичних занять і самостійної роботи для студ. економічних спец. усіх форм навчання.

№ 57 В.В. Вертель, О.Г. Харчук. Наскрізна програма практики для студ. спец. "Менеджмент організації" денної та заочної форм навчання.

№ 72  В.Ф. Тимошенко, І.В. Салтисов. Конспект лекцій з дисципліни "Операційний менеджмент" для студ. спец. "Менеджмент організацій" усіх форм навчання.

№ 173 Л.В. Костюченко. Стратегічне управління. Метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів спец. "Менеджмент" ступеня бакалавр денної та заочної форм навчання.

№ 239  М.В. Макаренко, Л.О. Бакаєв, Н.М. Колесникова, І.М. Аксенов, І.Г. Бакаєва, І.В. Дідовець. Метод. рекомендації до виконання та захисту магістерської роботи за спец. "Менеджмент організацій (за видами економічної діяльності)".

№ 272-1  О.В. Бойко. Основи менеджменту, маркетингу та логістики. Метод. вказівки для самостійної роботи за модулем "Основи менеджменту" для студ. інженерних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 272-2  І.О. Новокрещенов, О.В. Бойко. Основи менеджменту, маркетингу та логістики. Метод. вказівки для самостійної роботи за модулем "Основи маркетингу" для студ. інженерних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 282  К.М. Шерепа. Організація праці менеджера. Метод. вказівки щодо проведення самостійного опрацювання матеріалу з дисципліни "Організація праці менеджера" галузь знань "Менеджмент і адміністрування" за напрямком підготовки "Менеджмент" для студ. денної та заочної форми навчання.

№ 321 І.В. Дідовець, О.В. Бойко, Т.П. Лучникова. Менеджмент. Метод. вказівки для самостійного опрацювання матеріалу для студ. галузі знань "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки "Менеджмент" усіх форм навчання.

№ 485  І.Г. Бакаєва, О.Г. Харчук. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Метод. вказівки до написання курсових робіт для студ. усіх форм навчання напряму підготовки "Менеджмент" галузі знань "Менеджмент і адміністрування".

№ 490  І.Г. Бакаєва, О.Г. Харчук. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи студ. денної та заочної форм навчання галузі знань "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки "Менеджмент".

№ 627  П.І. Підлісний, К.М. Шерепа. Корпоративне управління. Метод. вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу дисципліни для студ. спец. "Менеджмент організацій" усіх форм навчання.

№ 648  З.П. Двуліт. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Метод. вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи студ. денної та заочної форм навчання галузі знань "Менеджмент і адміністрування" спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 654  З.П. Двуліт, І.В. Дідовець. Методологія та організація наукових досліджень. Метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи студ. денної та заочної форм навчання галузі знань "Менеджмент і адміністрування" спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 665  З.П. Двуліт, О.Г. Харчук. Стратегічний менеджмент. Метод. вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу для студ. спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" денної та заочної форм навчання.

№ 671  В.В. Чорний. Міжнародні перевезення. Метод. вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу дисципліни для студ. спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 672  В.В. Чорний. Основи управління експлуатаційною роботою залізниць. Метод. вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу дисципліни для студ. напряму підготовки "Менеджмент".

№ 673-а  Н.М. Колесникова. Менеджмент організацій. Метод. вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу для студ. спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 674  Н.М. Колесникова, В.В. Чорний. Управління ефективністю на залізничному транспорті. Метод. вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу дисципліни для студ. спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 678  Н.М. Колесникова, В.В. Чорний. Управління ефективністю на залізничному транспорті. Конспект лекцій для студ. спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 679  О.Г. Харчук. Операційний менеджмент. Метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи студ. денної та заочної форм навчання галузі знань "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки "Менеджмент".

№ 681  О.В. Бакалінський. Інноваційний менеджмент. Метод. вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студ. напряму підготовки "Менеджмент" денної та заочної форм навчання.

№ 682  О.В. Бакалінський. Інноваційний менеджмент. Метод. вказівки до практичних занять та виконання контрольних робіт для студ. напряму підготовки "Менеджмент" денної та заочної форм навчання.

№ 683  Л.О. Бакаєв. Управління проектами. Метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи студ. денної та заочної форм навчання галузі знань "Менеджмент і адміністрування" за спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 684  Л.О. Бакаєв, В.В. Вертель. Математичні моделі і методи в менеджменті. Метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи студ. денної та заочної форм навчання галузі знань "Менеджмент і адміністрування" за спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 721  І.В. Дідовець. Менеджмент. Конспект лекцій для студ. спец. "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Економіка підприємства" усіх форм навчання.

№ 749  Н.М. Колесникова, В.В. Чорний. Менеджмент організацій. Метод. вказівки до виконання курсової роботи для студ. спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 758  Л.О. Бакаєв, О.В. Бакалінський, З.П. Двуліт, Н.М. Колесникова, О.Г. Харчук, О.В. Христофор. Метод. поради з організації підготовки щодо складання державного іспиту з фаху для студ. спец. "Менеджмент організацій і адміністрування" усіх форм навчання.

№ 759  І.В. Дідовець. Управління змінами. Метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи студ. денної та заочної форм навчання галузі знань "Менеджмент і адміністрування" спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 761  Г.Ю. Кучерук. Управління якістю. Метод. вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу дисципліни для студ. спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 777  О.О. Карась, І.В. Дідовець, А.М. Брайковська. Метод. вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" для студ. денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Менеджмент".

№ 896  В.Ф. Тимошенко, Л.І. Кравцова, Л.І. Долгова. Метод. вказівки по вивченню дисципліни "Управління персоналом" для студ. усіх форм навчання спец. "Менеджмент організацій".

№ 978  І.В. Дідовець, Т.П. Лучникова. Самоменеджмент. Метод. вказівки щодо самостійного опрацювання матеріалу для студ. галузі знань "Менеджмент організацій" усіх форм навчання.

№ 989  І.П. Садловська. Інфраструктура ринку транспортних послуг. Конспект лекцій для студ. спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)". 

№ 990  І.Г. Бакаєва, В.В. Вертель, О.В. Христофор. Менеджмент персоналу. Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять для студ. спец. "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Фінанси" усіх форм навчання.

№ 993  І.О. Новокрещенов, О.Г. Харчук. Управління проектами. Метод. вказівки щодо підготовки та проведення практичних занять і самостійної роботи для студ. економічних спец. усіх форм навчання.

№ 1023 І.Г. Бакаєва, Щ.Г. Харчук  Корпоративне управління. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання зі с пеціальності " Менеджмент організацій".

№ 1044 І.В. Дідовець, О.О. Карась, О.Г. Харчук. Менеджмент. Метод. вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни "Менеджмент" для студ. галузі знань "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки "Менеджмент" усіх форм навчання. 

№ 1065 Л.О. Бакаєв, Н.М. Колесникова, О.В. Бакалінський, О.Г. Харчук, З.П. Двуліт, В.В. Чорний, О.В. Христофор, Т.П. Лучникова. Метод. рекомендації до виконання та захисту магістерської роботи за спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 1076 Т.П. Лучникова. Основи менеджменту і маркетингу. Метод. вказівки до практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу для студ. спец. "Рухомий склад залізниць", "Електромеханіка", "Залізничні споруди та колійне господарство", "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" усіх форм навчання.

№ 1077 Т.П. Лучникова. Самоменеджмент. Метод. вказівки до практичних занять для студ. галузі знань "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки "Менеджмент" усіх форм навчання.

№ 1080 О.В. Христофор, Т.С. Мельник, Т.П. Лучнікова. Основи маркетингу. Метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи студ. денної та заочної форм навчання галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура" напрям підготовки "Транспортні технології (залізничний транспорт)".

№ 1085 Т.П. Лучникова, О.В. Христофор. Інформаційні системи в менеджменті. Метод. вказівки щодо проведення лабораторних занять та самостійного опрацювання матеріалу дисципліни для студ. галузі знань "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки "Менеджмент" усіх форм навчання.

№ 1090  В.В. Чорний. Міжнародні перевезення. Конспект лекцій для студ. спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 1108  В.В. Чорний. Основи управління експлуатаційною роботою залізниць. Конспект лекцій для студ. напряму підготовки "Менеджмент".

№ 1119  В.Ф. Тимошенко, В.В. Вертель. Управління персоналом. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" усіх форм навчання.

№ 1130 О.О. Карась, А.М. Брайковська. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для студ. денної та заочної форм навчання галузей знань "Менеджмент і адміністрування" та "Економіка та підприємництво".

№ 1131  Л.М. Князєва. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей.

№ 1136  І.О. Новокрещенов, О.В. Бойко, І.В. Дідовець. Методологія та організація наукових досліджень. Навчально-метод. посібник для студ. економічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 1146  І.В. Новиков. Маркетинг транспортних послуг. Конспект лекцій з дисципліни для студ. спец. "Менеджмент організацій" усіх форм навчання.

№ 1191  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" усіх форм навчання.

№ 1232 Л.О. Бакаєв, Н.М. Колесникова, О.В. Бакалінський, О.Г. Харчук, З.П. Двуліт, В.В. Чорний, О.В. Христофор, Т.П. Лучникова. Метод. рекомендації до виконання та захисту магістерської роботи за спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

№ 1234 О. Г. Харчук. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Методичні поради для самостійного опрацювання матеріалу навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності "Менеджмент організацій".

№ 1289  В.Б. Яковенко. Навчальний посібник з дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу" для студ. усіх форм навчання.

 

 

Кафедра Облік і аудит.

№ 92  І.О. Марушко, З.А. Вовкова. Інформатика. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч.2: комп`ютерні технології оброблення, зберігання, представлення та передавання економічної інформації.

№ 178  М.С. Стасишин, Ю.П. Труханов, О.В. Ярмоліцька. Навчальний план рахунків бухгалтерського обліку залізничного транспорту: практикум для студ. вищих навчальних закладів спец. "Облік і аудит".

№ 314  Г.І. Поберезська, М.С. Стасишен. Аудит. Навчально-метод. посібник для студ. спец. "Менеджмент організацій" і "Економіка підприємств" денної та заочної форм навчання.

№ 366  М.С. Стасишен, І.О. Кудіна, О.В. Ярмоліцька. Метод. вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий облік 1" для студ. освітньо-професійного рівня бакалавр за напрямом підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання.

№ 485  М.П. Сінгаєвська, К.М. Шерепа, О.В. Ярмоліцька, І.О. Кудіна. Державний фінансовий контроль. Метод. рекомендації до самостійної роботи студ. денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр галузь знань "Економіка і підприємництво" спец. "Облік і аудит".

№ 673  З.А. Вовкова. Метод. вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Інформаційні системи і технології на підприємствах" для студ. спец. "Економіка підприємства" заочної форми навчання.

№ 826  М.С. Стасишен, О.В. Ярмоліцька. Бухгалтерський облік на залізничному транспорті. Метод. вказівки для самостійного вивчення дисципліни студ. 2 і 3 курсів спец. "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання.

№ 862  М.С. Стасишен, І.О. Кудіна, К.М. Шерепа, О.В. Ярмоліцька. Програма переддипломної практики студ. магістратури спец. "Облік і аудит" стаціонарної та заочної форм навчання.

№ 870  Ю.М. Цвєтов, М.С. Стасишен, І.М. Гойхман, О.О. Гладчук, О.М. Петрик, О.В. Ярмоліцька. Метод. рекомендації з підготовки магістерської дипломної роботи для студ. спец. "Облік і аудит" стаціонарної та заочної форм навчання.

№ 908  М.С. Стасишен, К.М. Шерепа, О.В. Ярмоліцька. Метод. вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Аудит" для студ. спец. "Облік і аудит" усіх форм навчання.

№ 1055 З.А. Вовкова. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті" для студ. спец. "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання.

№ 1103  Системний аналіз на залізничному транспорті. Навчально-метод. посібник для студ. підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістр галузь знань "Економіка і підприємництво" спец. "Облік і аудит".

№ 1223 К.М. Розумова, О.Е. Лубенченко. Метод. рекомендації з виконання курсової роботи з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для студ. спец. "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання.

№ 1244 О.Е. Лубенченко, І.О. Кудіна, О.У. Безчасний. Метод. рекомендації щодо проходження виробничої практики для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" з "Облік і оподаткування" 1 курсу денної та заочної форм навчання.

№ 1245  О.Е. Лубенченко, І.О. Кудіна. Метод. рекомендації щодо проходження переддипломної практики для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" з "Облік і оподаткування" 2 курсу денної та заочної форм навчання.

№ 1278  О.Е. Лубенченко. Навчально-метод. комплекс з дисципліни " Організація та методика аудиту" для студ. спець. "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання.

№ 1302  О.У. Безчасний. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студ. напрямку підготовки "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання.

 

 

 

Кафедра Вища математика.

№ 5 Крижановська Т.В., Кільчинський О.О. Вища математика. Метод. вказівки для самостійного опрацювання теми "Комплексні числа та операції з ними" для студ. денної форми навчання за спец. "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" і "Транспортні технології".

№ 9 Крижановська Т.В., Клецька Т.С., Андрейцев А.Ю., Кільчинський О.О., Семененко Т.М. Вища математика. Метод. вказівки для виконання вхідного контролю для студ. денної форми навчання за спец.  "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" і "Транспортні технології".

№ 15 Андрейцев А.Ю. Вища та прикладна математика. Метод. вказівки для виконання розрахункової роботи № 2 для студ. денної форми навчання за спец. "Менеджмент".

№ 510  Крюков М.М., Крижановська Т.В, Андрейцев А.Ю. та ін. Математика для економістів: Теорія ймовірностей та математична статистика: Метод.вказівки і контрольні завдання для студ. заочної форми навчання.

 № 511   Кільчинський О.О.,Семененко Т.М. Метод. вказівки для виконання розрахункової роботи №3. Для студ. денної форми навчання за напрямком "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

№ 669  Андросенко М.П. Конспект лекцій з дисципліни "Дослідження операцій".

№ 692  Андрейцев А.Ю. Вища математика: Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи №2 для студ. денної форми навчання за напрямком підготовки "Транспортні технології".

№ 694  Крижановська Т.В., Клецька Т.С., Семененко Т.М. Математика для економістів:Метод. вказівки для виконання розрахункової роботи №3 для студ. денної форми навчання за напрямком підготовки "Облік і аудит", " Фінанси і кредит ", "Економіка підприємства".

№ 695  Андрейцев А.Ю., Кільчинський О.О., Клецька Т.С. Вища математика: Метод. вказівки для виконання розрахункової роботи №1. Для студ. денної форми навчання за напрямком "Автоматика та автоматизація на транспорті".

№ 745  Кільчинський О.О., Крижановська Т.В., Клецька Т.С., Семененко Т.М. Вища математика: Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи № 2. Для студ. денної форми навчання за напрямком підготовки "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

№ 800  Крижановська Т.В., Клецька Т.С., Семененко Т.М. Математика для економістів:Метод. вказівки для виконання розрахункової роботи №2 для студ. денної форми навчання за напрямами підготовки "Облік і аудит", "Фінанси і кредит", " Економіка підприємства" .

№ 1010  Крюков М.М. Вища математика: Метод. вказівки для виконання розрахункової роботи №4 для студ. денної форми навчання за напрямами підготовки " Залізничні споруди та колійне господарство", "Рухомий склад та спеціальна техніка вагонів". "Електромеханіка". 

№ 1035  Крижановська Т.В., Кільчинський О.О. Теорія ймовірностей і випадкових процесів. Метод. вказівки щодо виконання розрахункової роботи для студ. денної форми навчання за напрямом "Автоматика і автоматизація на транспорті".

№ 1036  Крюков М.М., Клецька Т.С., Семененко Т.М. Вища математика. Метод. вказівки для виконання розрахункової роботи № 1 для студ. денної форми навчання за напрямками підготовки "Рухомий склад залізниць", "Залізничний транспорт", "Електромеханіка".

№ 1056 Т.В. Крижановська, О.О. Кільчинський. Вища математика. Метод. вказівки для виконання розрахункової роботи № 1 для студ. денної прискореної форми навчання за напрямками підготовки "Рухомий склад залізниць", "Залізничні споруди і колійне господарство", "Електромеханіка".

№ 1073  Андрейцев А.Ю., Клецька Т.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. Метод. вказівки для виконання розрахункової роботи для студ. денної форми навчання за напрямом підготовки "Транспортні технології".

№ 1160  Андрейцев А.Ю. Вища та прикладна математика. Метод. вказівки для виконання розрахункової роботи № 1 для студ. денної форми навчання за напрямом підготовки "Менеджмент".

№ 1284  Крижановська Т.В., Клецька Т.С., Семененко Т.М. Математика для економістів. Метод. вказівки для виконання розрахункової роботи № 1 для студ. денної форми навчання за напрямками підготовки "Облдік і аудит", "Фінанси і кредит", "Економіка підприємства".

№ 1288  Андрейцев А.Ю. Дослідження операцій в транспортних системах. Метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заочної форми навчання за напрямком "Транспортні технології".

          

 

 

 

 

 

Joomla Plugins