БІБЛІОТЕКА ДЕТУТ

Посилання

Бібліотека Вернадського
Електронна бібліотека України
Національна парламентська бібліотека України 
Репозитарий ДЕТУТ  

 

Лічильник
Сьогодні 125
На цьому тижні 879
За цей місяць 3979
За весь час 86415

ІРСЗТ

Факультет Інфраструктура і рухомий склад залізниць

Кафедра Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології     транспорту

№ 16  А.Ю. Рисцова, П.В. Філіпович, Ю.О. Коваль. Математичні моделі у розрахунках на ЕОМ. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. спец. "Залізничні споруди", "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту" усіх форм навчання.

№ 328  Т.О. Тєлишева, С.О. Єфанов. Інформаційні технології. Теорія інформаційно-керуючих систем. Навчально-метод. посібник для студ. 4 курсу спец. "Комп`ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" денної та заочної форм навчання.

№ 620  В.А. Гладков. Обчислювальна техніка та програмування. Метод. вказівки до виконання контрольної роботи №1 для студ. 1 курсу усіх спец.

№ 943  О.В. Федухін, В.А. Гладков. Лабораторна робота №4 "Дослідження надійності систем лямбда-методом". Лабораторна робота №5 "Дослідження надійності електронних пристроїв лямбда-методом". Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. 3 курсу спец. "Комп`ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" денної форми навчання.

№ 1024 Л.Ф. Мараховський. Методи проектування інформаційно-керуючих систем. Навчально-метод. посібник для магістрів спец. "Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт) спеціалізація "Комп`ютерно-інформаційні керуючі системи".

Кафедра Будівельні конструкції і споруди

№ 1а  О.Ю. Дорошенко, О.В. Бамбура. Метод. вказівки для виконання курсового та дипломного проектів з дисципліни "Організація і планування виробництва" для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" денної та заочної форм навчання.

№ 47 О.Ю. Дорошенко. Технологія та організація будівництва других колій. Метод. вказівки для виконання курсового проектування з дисципліни для студентів напряму підготовки "Залізничні споруди та колійне господарство" денної та заочної форм навчання.

№ 140 І.І. Кульбовський  Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання. Метод. вказівки до практичних робіт для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" усіх форм навчання.

№ 201  О.Ю. Дорошенко. Організація і планування виробництва. Метод. вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" денної та заочної форм навчання.

№ 284  О.Ю Дорошенко. Будівельні матеріали. Метод. вказівки до переддипломної практики та дипломного проектування для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" денної та заочної форм навчання.

№ 320  О.Ю. Дорошенко. Метод. вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкцій" для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" денної та заочної форм навчання.

№ 456  О.Ю. Дорошенко. Будівельні матеріали. Ч.2. Метод. вказівки для самостійної роботи для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" денної та заочної форм навчання.

№ 460  І.І. Кульбовський. Метрологія, стандартизація та сертифікація. Взаємозаміна, стандартизація і метрологія. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. 3 та 4 курсу спец. "Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів", "Виробництво, експлуатація та ремонт локомотивів" денної та заочної форм навчання.

№ 461  І.І. Кульбовський. Метрологія, стандартизація та сертифікація. Взаємозаміна, стандартизація і метрологія. Метод. вказівки до виконання практичних робіт для студ. 3 та 4 курсу спец. "Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів", "Виробництво, експлуатація та ремонт локомотивів" денної та заочної форм навчання.

№ 471  Г.П. Таланов. Особливості проектування фундаментів для опор залізничних мостів. Метод. вказівки та завдання на курсовий проект із дисципліни "Основи та фундаменти" для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" і "Мости і транспортні тунелі" усіх форм навчання.

№ 530 І.І. Кульбовський.  Метрологія, стандартизація та сертифікація. Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання. Метод. вказівки до самостійного виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи для студ. спец. "Вагони та вагонне господарство", "Локомотиви та локомотивне господарство" денної (заочної) форми навчання.

№ 639  Г.М. Талавіра. Управління надійністю та довговічністю штучних споруд. Метод. вказівки для самостійної роботи студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" усіх форм навчання.

№ 667  О.Ю. Дорошенко, О.В. Бамбура. Метод. вказівки для виконання курсового та дипломного проектів з дисципліни "Організація і планування виробництва" для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" денної та заочної форм навчання.

№ 709  О.Ю. Дорошенко. Метод. вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Будівельні матеріали" для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" заочної форми навчання.

№ 774  В.М. Носевич. Метод. вказівки для самостійного опрацювання курсу та виконання контрольних робіт з дисципліни "Планування та організація реконструкції залізниць" для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" заочної форми навчання.

№ 788  Г.П. Таланов, Т.Д. Артюхович. Програма навчальної практики з дисципліни "Інженерна геологія" для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" і "Мости і транспортні тунелі".

840  Г.М. Талавіра. Норми оформлення технічної документації (довідкові матеріали). Метод. вказівки для виконання письмових робіт та самостійної роботи студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" усіх форм навчання.

№ 845  Г.М. Талавіра, В.М. Твердомед. Норми оформлення технічної документації (додаткові матеріали). Метод. вказівки для виконання усіх видів письмових робіт та для самостійної роботи студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" усіх форм навчання.

№ 873  Г.П. Таланов. Механіка грунтів, основи та фундаменти. Контрольні тести для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" всіх форм навчання.

№ 970  Г.П. Таланов. Інженерна геологія. Метод. вказівки до лабораторних робіт та самостійної праці для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" усіх форм навчання.

№ 999  Г.П. Таланов.  Механіка грунтів, основи та фундаменти. Метод. вказівки до самостійної праці та завдання на курсовий проект для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" усіх форм навчання.

№ 1003  Г.П. Таланов. Інженерна геологія. Метод. вказівки до самостійної роботи та завдання на контрольну роботу для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" усіх форм навчання.

№ 1013  О.Ю. Дорошенко. Метод. вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Будівельні матеріали" для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" заочної форми навчання.

№ 1062  О.Ю. Дорошенко. Метод. вказівки для виконання навчальної практики з виробництва будівельних матеріалів для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" денної форми навчання.

№ 1070  Ю.Г. Гасан, Т.Д. Артюхович. Будівельні матеріали. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" усіх форм навчання.

№ 1072  В.Т. Кияшко. Конспект лекцій з дисципліни "Будівельні конструкції та будівлі на залізничному транспорті" для студ. всіх форм навчання за спец. "Залізничні споруди та колійне господарство". Ч.1.

№ 1153  О.Ю. Дорошенко. Метод. вказівки для самостійної роботи із вивчення дисципліни "Будівельні матеріали" для студ. 2 (3) курсу спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" денної та заочної форм навчання. Ч.1.

№ 1169   Г.П. Таланов, Т.Д. Артюхович. Скорочений опис мінералів і гірських порід. Довідник для лабораторних робіт з дисципліни "Інженерна геологія" для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" і "Мости і транспортні тунелі" усіх форм навчання.

№ 1272  В.Т. Кияшко. Конспект лекцій з дисципліни "Будівельні конструкції та будівлі на залізничному транспорті" для студ. всіх форм навчання за спец. "Залізничні споруди та колійне господарство". Ч.1.

№ 1296 І.І.  Кульбовський. Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів 3-4 курсу спеціальності " Вагони та вагонне господарство","Локомотиви та локомотивне господарство"  денної форми навчання.

Кафедра Фізика та електротехніка
№  87 С.І. Поліщук. Завдання та метод. вказівки до самостійної роботи з фізичної механіки для студ. технічних спец.
№ 88 І.С. Поліщук. Завдання та метод. вказівки до самостійної роботи з молекулярної фізики та термодинаміки для студ. технічних спец.
№ 90 О.С. Дзян. Завдання та метод. вказівки до самостійної роботи з електрики та постійного струму для студ. технічних спец.
№ 91  О.С. Дзян. Завдання та метод. вказівки до самостійної роботи з електромагнетизму для студ. технічних спец.
№ 94 В.М. Муравйов. Завдання та метод. вказівки до самостійної роботи з фізичної оптики для студ. технічних спец.
№ 106  В.М. Муравйов. Завдання та метод. вказівки до самостійної роботи з основ квантової фізики для студ. технічних спец.
№ 107 С.І. Поліщук. Завдання та метод. вказівки до самостійної роботи із загальної електротехніки для студ. технічних спец.
№ 108 О.С. Дзян. Завдання та метод. вказівки до самостійної роботи із теоретичної електротехніки для студ. технічних спец.
№ 109 С.І. Поліщук. Електротехніка. Метод. вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студ. усіх форм навчання спец. "Вагони і вагонне господарство", "Локомотиви і локомотивне господарство".
№ 114  С.І. Поліщук. Електротехніка. Метод. вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студ. усіх форм навчання спец. "Залізничні споруди і колійне господарство".
№  403  О.С. Дзян, О.О. Явецький. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з електротехнічного практикуму для студ. технічних спец.

№ 706  С.І. Поліщук. Електротехніка і електропостачання. Конспект лекцій для студ. усіх форм навчання спец. "Залізничні споруди і колійне господарство".

№ 963  О.О. Явецький. Метод. вказівки до самостійного вивчення електротехніки для студ. технічних спец.

Кафедра Залізнична колія та колійне господарство

№ 25  Е.І. Даниленко, В.Д. Бойко. Техніко-економічні розрахунки з вибору конструкції верхньої будови колії. Навчальний посібник.

№ 151  Е.І. Даниленко, М.І. Карпов, В.М. Твердомед. Залізнична колія. Конструкції верхньої будови залізничної колії. Метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" денної та заочної форм навчання. 

№ 179  М.І. Карпов, В.М. Молчанов, С.Л. Карпінський. Колійні інструменти та механізми. Практикум для підготовки бакалаврів "Залізничні споруди та колійне господарство" стаціонарної форми навчання.

№ 270  Є.Ф. Чопенко, Т.Д. Артюхович, О.В. Бамбура. Робота з приладами. Метод. вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи студ. з курсів "Інженерна геодезія" та "Основи геодезії" для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" і "Організація перевезень та управління на залізничному транспорті".

№ 585  В.Д. Бойко, Ю.В. Волков. Колійне господарство. Метод. вказівки до практичних занять, курсового та дипломного проектування.

№ 689  Е.І. Даниленко, М.І. Карпов, А.Д. Возненко, В.М. Молчанов. Інструктивно-методичні матеріали щодо організації переддипломної практики (стажування) й опрацювання дипломних проектів і магістерських робіт за спец. "Залізничні споруди та колійне господарство".

№ 789  Є.Ф. Чопенко, Т.Д. Артюхович, О.М. Бідун. Програма та метод. вказівки до навчальної геодезичної практики студ. 1 (2) спец. "Залізничні споруди та колійне господарства" і "Організація перевезень та управління на залізничному транспорті". 

№ 1057  М.І. Карпов, А.Д. Возненко, Г.М. Талавіра, О.Ю. Дорошенко та ін. Збірник тестів із фахових дисциплін спец. "Залізничні споруди та колійне господарство".

№ 1096  Є.Ф. Чопенко, Т.Д. Артюхович, О.М. Бідун. Робота з картою. Метод. вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з курсів "Інженерна геодезія" та "Основи геодезії" для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" і "Організація перевезень та управління на залізничному транспорті".

№ 1116  М.І. Карпов, О.О. Сорока. Розрахунки кількості дефектоскопів і штату дільниць дефектоскопії дистанції колії. Метод. вказівки для виконання контрольних і розрахунково-графічних робіт із дисципліни "Неруйнівний контроль рейок".

Кафедра Теоретична та прикладна механіка

№ 51  Н.Л. Белевцова. Опір матеріалів. Навчальний посібник до модульно-рейтингового контролю знань та самостійної роботи студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство".

№ 52  Л.Г. Лобас, В.В. Ковальчук. Теоретична механіка у прикладах і задачах. Ч.1. Статика. Для студ. технічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 79 О.В. Агарков, Д.В. Польовий. Деталі машин. Розрахунок деталей машин в середовищі MAPLE. Ч.2. Розрахунок прямозубих конічних передач. Метод. вказівки до виконання курсового проекту для студ. технічних спец. усіх форм навчання.

№ 116  Н.Л. Белевцова. Опір матеріалів. Навчальний посібник до виконання розрахунково-графічних робіт, контрольних робіт і самостійної роботи студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство".

№ 151а  С.Л. Панов, В.І. Косенко. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. 2-3 курсу механічних спец. усіх форм навчання.

№ 169  К.П. Близнюк. Інженерна і комп`ютерна графіка. Розділ 1. Нарисна геометрія. Метод. вказівки щодо самостійного опрацювання матеріалу та варіанти контрольних завдань для студ. спец. "Організація перевезень та управліня на транспорті (залізничний транспорт)" заочної форми навчання.

№ 186  В.В. Косарчук, А.А. Одинець. Розрахунок балок на нерухоме та рухоме навантаження. Навчально-метод. посібник для самостійної роботи студ. із дисциплін "Опір матеріалів з елементами будівельної механіки", "Будівельна механіка" для студ. 3, 4 курсів технічних спец. усіх форм навчання.

№ 187  С.Л. Панов. Метод. вказівки для самостійної роботи студ. щодо виконання розрахунково-графічних робіт та курсового проекту спец. "Вагони та вагонне господарство", "Локомотиви та локомотивне господарство" усіх форм навчання.

№ 271  С.Г. Гордієнко. Інженерна графіка. Розгортки. Метод. вказівки до самостійної роботи для студ. денної та заочної форм навчання за спец. "Залізничні споруди та колійне господарство", "Електричний транспорт".

№ 363 В.В. Ковальчук. Контрольні роботи з теоретичної механіки. Ч.2. Кінематика. Для студ. технічних спец. заочної форми навчання.

№ 583  Н.Л. Белевцова, А.А. Одинець. Опір матеріалів. Навчально-метод. посібник для самостійної роботи студ. технічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 668  К.П. Близнюк. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Розділ 1. Метод. вказівки до роботи на практичних заняттях, самостійної роботи, виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" усіх форм навчання.

№ 703  В.В. Ковальчук. Розрахунково-графічні роботи з теоретичної мехеніки. Ч.3. Динаміка. Для студ. технічних спец. денної форми навчання.

№ 723  О.В. Агарков, Д.В. Польовий. Проектування циліндричного редуктора. Розробка робочих креслень редуктора. Метод. рекомендації до курсового проекту з "Прикладної механіки" для студ. спец. "Електричний транспорт" усіх форм навчання.

№ 724  О.В. Агарков, Д.В. Польовий. Проектування циліндричного редуктора. Розрахунки деталей редуктора. Метод. рекомендації до курсового проекту з "Прикладної механіки" для студ. спец. "Електричний транспорт" денної та заочної форм навчання.

№ 824  В.І. Косенко, С.Л. Панов, І.І. Кульбовський. Деталі машин та основи конструювання. Метод. вказівки до лабораторних робіт з курсу для спец. "Вагони та вагонне господарство", "Локомотиви та локомотивне господарство" усіх форм навчання.

№ 893  В.Д. Тюнін, О.В. Конопля. Нарисна геометрія та комп`ютерна графіка. Метод. вказівки щодо змісту контрольної роботи №1 та рекомендації до її виконання для студ. 1 курсу 1 семестру спец. "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту" напряму підготовки "Залізничний транспорт" та "Електричний транспорт" напряму підготовки "Електромеханіка" для навчальних груп 1 "В", 1 "Л", 1 "ЕТ" заочної форми навчання.

№ 901  О.В. Агарков, Д.В. Польовий. Кінематичний і силовий аналіз електроприводу стрілок. Метод. вказівки і варіанти завдань до виконання курсової роботи з "Технічної механіки" для студ. технічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 912  Н.С. Брайковська, Т.П. Даниленко. Метод. вказівки та завдання до практичних і курсових робіт з курсу "Матеріалознавство та технологія матеріалів" розділу "Механічна обробка заготовок" для студ. механічних спец. усіх форм навчання.

№ 938  О.В. Агарков, Д.В. Польовий. Проектування циліндричного редуктора. Метод. вказівки і варіанти завдань до курсового проекту з "Прикладної механіки" для студ. спец. "Електричний транспорт" денної та заочної форм навчання.

№ 949  А.Д. Чигринець, К.П. Близнюк. Метод. вказівки до самостійної роботи студ. з розділу "Механічна обробка заготовок" для студ. механічних спец. усіх форм навчання.

№ 982  О.В. Агарков, Д.В. Польовий. Кінематичний і силовий аналіз електроприводу стрілок. Метод. вказівки і варіанти завдань до виконання курсової роботи з дисципліни "Прикладна механіка і основи конструювання" для студ. технічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 983 В.В. Косарчук, О.В. Агарков. Метод. вказівки і варіанти завдань до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт із дисципліни "Опір матеріалів. Ч.1" для студ. усіх спец. і форм навчання.

№ 1097 О.В. Агарков, Д.В. Польовий. Метод. вказівки і варіанти завдань до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни "Технічна механіка" для студ. технічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 1098 В.В. Косарчук, О.В. Агарков. Метод. вказівки і варіанти завдань до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт із дисципліни "Опір матеріалів" (ч. 2.) для студ. усіх спец. і форм навчання.

№ 1102  В.І. Косенко, С.Л. Польовий. Теорія машин і механізмів. Ч. 1. Структурний і кінематичний аналіз механізмів. Конспект лекцій для студ. спец. "Вагони та вагонне господарство", "Локомотиви та локомотивне господарство" усіх форм навчання.

№ 1155  В.В. Косарчук, А.А. Одинець. Опір матеріалів з елементами будівельної механіки. Метод. рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу дисципліни для ситуд. 2, 3, 4 курсів технічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 1198  С.Л. Панов, В.І. Косенко. Деталі машин та основи конструювання. Метод. вказівки для самостійної роботи студ. щодо виконання розрахунково-графічних робіт та курсового проекту спец. "Вагони та вагонне господарство", "Локомотиви та локомотивне господарство" усіх форм навчання. 

№ 1226 В.І. Косенко, С.Л. Панов. Теорія машин і механізмів. Ч. 2. Силовий розрахунок механізмів. Конспект лекцій для студ. спец. "Вагони та вагонне господарство", "Локомотиви та локомотивне господарство" усіх форм навчання.

№ 1239 В.В. Косарчук, О.В. Агарков. Довідник з опору матеріалів. Для студентів усіх спеціальностей і форм навчання.

№ 1240 О.В. Агарков, Д.В. Польовий. Довідкові матеріали для виконання курсового проекту з деталей машин для студ. технічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 1254 К.П. Близнюк. Інженерна та комп`ютерна графіка. Метод. вказівки щодо самостійного опрацювання навчального матеріалу та варіанти контрольних завдань для студ. спец. "Організація перевезень на транспорті (залізничний транспорт)" всіх форм навчання.

№ 1265 В.В. Ковальчук. Контрольні роботи з теоретичної механіки. Динаміка. Ч. 3. Для студ. технічних спец. заочної форми навчання.

№ 1267 К.П. Близнюк, І.І. Кульбовський. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Метод. вказівки щодо самостійного опрацювання матеріалу та варіанти контрольних завдань для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" денної та заочної (скороченої) форм навчання.

№ 1276 О.В. Агарков, В.В. Ковальчук, О.В. Бамбура. Прикладна механіка та основи конструювання. Практикум до вивчення курсу дисципліни для студ. технічних спец.

№ 1277 О.В. Агарков, О.Ю. Рафальський. Метод. посібник до проведення лабораторних робіт із дисципліни "Опір матеріалів" для студ. усіх спец. і форм навчання.

№ 1283  В.В. Косарчук, О.В. Агарков. Прикладна механіка. Метод. вказівки та варіанти завдань до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт для студ. технічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 1284 О.В. Агарков, Д.В. Польовий. Деталі машин та основи конструювання. Розрахунок деталей машин в середовищі MAPLE. Ч.1. Розрахунок прямозубих циліндричних передач. Метод. вказівки до виконання курсового проекту для студ. технічних спец. усіх форм навчання.

Кафедра Тяговий рухомий склад залізниць

№ 1  В.Г. Гришко. Перетворення енергії в електромеханічних системах. Метод. рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу для студ. вищих навчальних закладів залізничного транспорту. Ч.1.

№ 27 Ю.Ф. Дубравін. Теорія систем автоматичного керування. Конспект лекцій для студ. спец. "Електричний транспорт", спеціалізація "Електровози та електропоїзди" усіх форм навчання.

№ 33  Ю.М. Черних, С.В. Малюк. Надійність та технічна діагностика. Метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спец. "Залізничний транспорт" (Локомотиви та локомотивне господарство)  усіх форм навчання.

№ 59  В.П. Кулєшов, М.О. Ревчук. Технологія виробництва і надійність електрообладнання електрорухомого складу. Метод. вказівки щодо підготовки та виконання практичних занять для студ. 4 курсу спец. "Електричний транспорт" з дисципліни "Технологія виробництва та надійність електрообладнання електрорухомого складу".

№ 74 Ю.В. Черняк, В.О. Гатченко, М.О. Усватов, А.В. Гаюр, С.В. Каращук. Локомотиви магістрального та промислового транспорту. Метод. вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спец. "Залізничний транспорт" всіх форм навчання.

№ 75 В.І. Данилевський, С.В. Каращук. Електричні машини. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та 273 "залізничний транспорт" всіх форм навчання.

№ 82  В.І. Данилевський. Електричне обладнання електровозів. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електрообладнання електровозів" для студ. спец. "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту" спеціалізація "Виробництво, експлуатація та ремонт локомотивів" безвідривної форми навчання.

№ 114   Ю.Ф. Дубравін. Автоматизовані розрахунки та САПР. Метод. рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу для студ. спец. "Електричний транспорт" усіх форм навчання.

№ 118 Ю.В.Черняк, В.О. Гатченко, А.В. Гаюр, С.В. Каращук. Теорія та конструкція локомотивів. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 для студентів спеціальності 273 № Залізничний транспорт" заочної форми навчання.

№ 178  Ю.М. Черних. Економіка та організація локомотивного господарства і логістика. Метод. вказівки до курсового проекту для студ. спец. "Електричний транспорт".

№ 230  В.П. Кулєшов. Метод. вказівки щодо виконання контрольної роботи №2 для студ. 4 курсу спец. "Електричний транспорт" з дисципліни "Локомотивне господарство, технічне обслуговування та ремонт електричного рухомого складу".

№ 232  В.І. Данилевський. Метод. вказівки до виконання курсового проекту "Перевірочний розрахунок тягового двигуна" для студ. спец. "Електричний транспорт" спеціалізація "Електровози та електропоїзди" усіх форм навчання і спец.

№ 281 Ю.Ф. Дубравін. Тягові електричні машини та перетворювачі. Метод. вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студ. спец. "Електричний транспорт", спеціалізація "Електровози та електропоїзди" усіх форм навчання.

№ 291  Ю.Ф. Дубравін. Моделювання систем ЕРС на ЕОМ. Метод. рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу для студ. спец. "Електричний транспорт" усіх форм навчання.

№ 297 Ю.Ф. Дубравін. Теорія систем автоматичного управління. Метод. вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студ. спец. "Електричний транспорт" усіх форм навчання.

№ 303  Ю.М. Черних, М.І. Сергієнко. Економіка і організація локомотивного господарства та логістика. Метод. вказівки щодо підготовки та виконання практичних занять для студ. спец. "Електричний транспорт".

№ 378  М.О. Усватов. Тягові розрахунки. Метод. рекомендації до курсової роботи з дисципліни "Теорія локомотивної тяги" для студ. спец. "Рухомий склад і спеціальна техніка залізничного транспорту", спеціалізація "Виробництво, експлуатація та ремонт локомотивів" безвідривної форми навчання.

№ 423  М.О. Усватов. ПТЕ, безпека руху та прилади безпеки. Метод. вказівки до самостійного опрацювання матеріалу дисципліни для студ. спец. "Електричний транспорт", спеціалізація "Електровози та електропоїзди" усіх форм навчання.

№ 431  Є.Д. Попович. Мікросхемотехніка і мікропроцесори. Метод. рекомендації щодо виконання лабораторних робіт.

№ 437  В.Г. Гришко. Специфікація. Правила оформлення конструкторських документів для студ. спец. "Електровози та електропоїзди" при виконанні графічної частини дипломних проектів.

№ 448  Н.С. Брайковська, Ю.В. Черняк, О.С. Крашенінін, С.А. Матвієнко. Метод. вказівки та завдання до виконання курсової роботи по тяговим розрахункам для студ. спец. "Рухомий склад та спеціальна техніка на залізничному транспорті (локомотиви)", "Електричний транспорт", "Організація перевезень та управління на залізничному транспорті" усіх форм навчання.

№ 457  Ю.Ф. Дубравін. Транспортні засоби залізниць. Метод. вказівки до виконання контрольної роботи для студ. 3 курсу спец. "Організація перевезень та управління на транспорті", спеціалізація "Організація митного контролю на транспорті", "Організація міжнародних перевезень на транспорті".

№ 458  Ю.Ф. Дубравін. Транспортні засоби залізниць. Ч.1. Конструкція рухомого складу залізниць. Конспект лекцій для студ. вищих навчальних закладів залізничного транспорту.

№ 490  Ю.М. Черних. Економіка та організація локомотивного господарства і логістика. Метод. вказівки до курсового проекту для студ. спец. "Електричний транспорт".

№ 513  Ю.В. Черняк, М.О. Усватов, О.М. Горобченко. Метод. вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни "Технологія ремонту локомотивів" для студ. спец. "Рухомий склад та спеціальна техніка на залізничному транспорті (локомотиви)" заочної форми навчання.

№ 513-а  М.О. Усватов. Метод. вказівки до практичних робіт з дисципліни "ПТЕ, безпека руху та прилади безпеки" для студ. спец. "Електричний транспорт" за напрямом підготовки "Електромеханіка" усіх форм навчання.

№ 517  В.П. Кулєшов. Метод. вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія ремонту рухомого складу" для студ. спец. "Електричний транспорт".

№ 536  Ю.Ф. Дубравін. Теорія систем автоматичного управління. Метод. вказівки до виконання курсової роботи для студ. спец. "Електричний транспорт" усіх форм навчання.

№ 550  В.І. Данилевський. Теорія електричних машин. Метод. рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студ., поточного і підсумкового контролю їхніх знань за фаховими спрямуваннями бакалавра для спец. "Електричний транспорт".

№ 551  В.Г. Гришко. Спеціальні методи розрахунку електромеханічних систем. Метод. вказівки щодо підготовки та виконання практичних занять для студ. спец. "Електричний транспорт" спеціалізація "Електровози та електропоїзди" усіх форм навчання.

№ 584  Ю.В. Черняк, В.О. Демченко, М.О. Усватов, А.В. Гаюр. Метод. вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Загальний курс залізниць" для студ. напрямів підготовки "Електромеханіка" та "Рухомий склад залізниць".

№ 590  Ю.В. Черняк, М.О. Усватов, А.Ю. Гаюр. Метод. вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін "Теорія локомотивної тяги"і "Теорія тяги" студ. спец. "Локомотиви та локомотивне господарство" та "Електричний транспорт" заочної скороченої форми навчання.

№ 600  В.І. Данилевський. Електрообладнання електровозів. Метод. вказівки до контрольної роботи для студ. спец. "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту", спеціалізація "Виробництво, експлуатація та ремонт локомотивів" безвідривної форми навчання.

№ 653  В.П. Кулєшов. Метод. вказівки щодо підготовки та виконання практичних занять з дисципліни "Локомотивне господарство, технічне обслуговування та ремонт електричного рухомого складу" для студ. напряму підготовки "Електромеханіка" спеціалізації "Електровози та електропоїзди".

№ 686  В.П. Кулєшов. Метод. вказівки щодо виконання контрольної роботи №1 для студ. 2 курсу заочної форми навчання спец. "Електричний транспорт" з дисципліни "Електричні залізниці та метрополітени".

№ 733  В.П. Кулєшов, М.О. Ревчук. Метод. вказівки щодо підготовки та виконання практичних занять з дисципліни "Електричні залізниці та метрополітени" для студ. спец. "Електричний транспорт", спеціалізація "Електровози та електропоїзди".

№ 792  Ю.Ф. Дубравін. Метод. вказівки щодо підготовки та виконання практичних занять із дисципліни "Автоматизовані розрахунки та САПР" для студ. спец. "Електричний транспорт" усіх форм навчання.

№ 841  Г.С. Пугачов. Конструкція і динаміка електрорухомого складу. Конспект лекцій до вивчення дисципліни для студ. електромеханічних спец. денної та заочної форм навчання. Ч.1.

№ 892  Ю.М. Черних. Основи теорії надійності електрорухомого складу. Конспект лекцій для студ. напряму підготовки "Електромеханіка" всіх форм навчання. Ч.1.

№ 993  В.П. Кулєшов. Метод. вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Локомотивне господарство, технічне обслуговування та ремонт електричного рухомого складу" студ. 4 курсу стаціонарної форми навчання спец. "Електричний транспорт".

№ 1004  В.Г. Гришко, А.В. Фащевський. Високошвидкісний наземний транспорт. Курс лекцій для студ. вищих навчальних закладів залізничного транспорту. Ч.1.

№ 1039 Ю.Ф. Дубравін. Системи керування електрорухомим складом. Метод. вказівки до виконання контрольної роботи для студ. спец. "Електричний транспорт" усіх форм навчання.

№ 1051  Ю.В. Черняк, В.О. Гатченко, А.В. Гаюр, М.О. Ревчук, С.В. Каращук. Метод. вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Автоматизація розрахунків та САПР" для студ. заочної форми навчання спец. "Електричний транспорт".

№ 1052  Ю.В. Черняк, В.О. Гатченко, А.В. Гаюр, М.О. Ревчук, С.В. Каращук. Метод. вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни "Конструкція та динаміка ЕРС" для студ. напряму підготовки "Електромеханіка" освітнього ступеня бакалавр заочної форми навчання.

№1069  В.О. Демченко. Основи технологій залізничного транспорту. Метод. вказівки щодо самостійної та практичної роботи для студ. усіх форм навчання за напрямом підготовки "Облік і аудит", "Фінанси і кредит", "Економіка підприємства", "Менеджмент".

№ 1075  В.І. Данилевський. Метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Електричні машини" для студ. напряму підготовки "Електромеханіка" усіх форм навчання.

№ 1109  Ю.М. Черних. Основи теорії надійності електрорухомого складу. Конспект лекцій для студ. напряму підготовки "Електромеханіка" всіх форм навчання. Ч.2.

№ 1114  В.М. Головань. Метод. вказівки щодо виконання контрольних робіт студ. денної та заочної форм навчання 4 і 5 курсів спец. "Електричний транспорт" з дисципліни "Електропостачання залізниць".

№ 1134  Ю.В. Черняк, В.О. Гатченко, А.В. Гаюр, М.О. Усватов. Метод. вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство" для студ. денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Електромеханіка" та спец. "Локомотиви та локомотивне господарство".

№ 1135  Ю.В. Черняк, В.О. Гатченко, М.О. Усватов, В.М. Олійник. Метод. вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Транспортні засоби" для студ. напряму підготовки "Транспортні технології (залізничний транспорт)" заочної форми навчання.

№ 1163 Ю.М. Черних. Основи теорії надійності рухомого складу. Метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студ. напряму підготовки "Електромеханіка" усіх форм навчання.

№ 1165 Ю.В. Черняк, В.О. Гатченко, О.М. Горобченко, М.О. Усватов, А.В. Гаюр. Технологія ремонту локомотивів. Метод. вказівки до виконання курсового проекту для студ. спец. "Локомотиви та локомотивне господарство" всіх форм навчання.

№ 1186  Ю.В. Черняк, М.О. Усватов, А.В. Гаюр, М.О. Ревчук. Метод. вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни "Двигуни внутрішнього згорання" для студ. спец. "Локомотиви та локомотивне господарство" заочної форми навчання.

№ 1199  Ю.В. Черняк, М.О. Усватов, А.В. Гаюр, М.О. Ревчук. Метод. вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Локомотиви (магістрального та промислового транспорту)" студ. напряму "Рухомий склад залізниць", спец. "Локомотиви та локомотивне господарство" денної та заочної форм навчання.

№ 1220 Ю.В. Черняк, В.О. Гатченко, М.О. Усватов, М.О. Ревчук, С.В. Каращук. Конструкція та динаміка електрорухомого складу. Метод. вказівки до виконання курсового проекту для студ. напряму підготовки "Електромеханіка" всіх форм навчання.

№ 1284 В.П. Кулєшов. Метод. вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Електричні залізниці і метрополітени" для студ. 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки "Електромеханіка" спец. "Електричний транспорт".

№ 1294 В.Г. Гришко, А.В. Фащевський. Інформаційно-вимірювальні системи рухомого складу. Конспект лекцій для студ. спец. "Електричний транспорт" усіх форм навчання.

Кафедра Вагони та вагонне господарство

№ 32 Т. П. Даніленко.  Метод. рекомендації та завдання до контрольної (лабораторної, практичної, самостійної) роботи з дисципліни "Матеріалознавство та технологія матеріалів" розділу "Обробка матеріалів тиском" для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання.

№ 39 В.М. Шатаєв, А.А. Стецько. Основи технічного обслуговування вагонів Ч.1 Методичні рекомендації до практичних (самостійних) робіт для студентів спеціальності "Залізничний транспорт" спеціалізація "Вагони та вагонне господарство" усіх форм навчання.

№ 56 Т.П. Даніленко. Конспект лекцій з курсу " Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів" розділу "Матеріалознавство" для студентів  механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання

№ 62 Н.С. Брайковська, М.Б. Кельріх, С.Ю. Сапронова. Метод. рекомендації та основні вимоги до виконання магістерських робіт студентів спец. "Залізничний транспорт" спеціалізації "Вагони та вагонне господарство" освітнього ступеня "Магістр".

№ 80 О.В. Фомін, А.А. Стецько.  Динаміка вагонів. Метод. рекомендації до лабораторних робіт для студентів спец. "Залізничний транспорт" спеціалізації "Вагони та вагонне господарство" усіх форм навчання.

№ 81 А.А. Стецько, І.І. Кайдаш.  Основи технічного обслуговування вагонів. Метод. рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів напряму "Рухомий склад залізниць" усіх форм навчання.

№ 138 В.М. Шатаєв, А.А. Стецько. Вагонне господарство. Метод. рекомендації щодо виконання дипломного проекту для студентів спеціальності "Залізничний транспорт" спеціалізації "Вагони та вагонне господарство" усіх форм навчання. 

№ 418 Т.П. Даніленко, В.М. Гарнець.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів" розділу "Зварювальне виробництво" для студ. механічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 533  В.М. Шатаєв, О.Л. Сорочинська. Основи технічного обслуговування вагонів. Метод. рекомендації для студ. спец. "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони)" усіх форм навчання.

№ 552  Н.Л. Белевцова. Будівельна механіка залізничного транспорту. Навчально-метод. посібник для самостійної роботи студ. технічних спец. денної та заочної форм навчання.

№ 601  Д.В. Дмитрієв, М.Я. Валігура. Автоматичні гальма рухомого складу. Метод. рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Автоматичні гальма рухомого складу" для студ. усіх форм навчання.

№ 602 М.Б. Кельріх, Д.В. Дмитрієв, М.Я. Валігура. Пасажирська технічна станція. Метод. рекомендації до виконання дипломного проекту для студ. усіх форм навчання.

№ 691  В.В. Обуховський. Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання вагонів. Метод. вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни  "Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання вагонів" напрям підготовки "Рухомий склад залізниць" професійного (фахового) спрямування "Вагони та вагонне господарство" для студ. усіх форм навчання.

№ 778  Т.П. Даніленко, Н.С. Брайковська. Метод. рекомендації до лабораторної (практичної) роботи "Вивчення твердості металевих матеріалів" з дисц. "Матеріалознавство та технологія матеріалів" для студ. механічних спец. усіх форм навчання.

№ 820  А.А. Стецько, В.М. Іщенко. Загальна будова вагонів і контейнерів та їх взаємодія з іншими технічними засобами залізниць. Метод. рекомендації до практичних робіт для студ. спец. "Вагони та вагонне господарство" усіх форм навчання.

№ 918  Т.П. Даніленко, М.Б. Кельріх, Н.С. Брайковська, Н.Л. Белевцова. Метод. рекомендації і завдання до курсової роботи з дисц. "Матеріалознавство і технологія матеріалів" розділу "Технологія ливарного виробництва" для студ. механічних спец. усіх форм навчання.

№ 1053 В.М. Іщенко Теплотехніка та теплопередача. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студентів напрямок підготовки "Рухомий склад залізниць" заочної форми навчання 

№ 1127  Т.П. Даніленко. Метод. рекомендації і завдання до контрольної (самостійної) роботи з дисц. "Матеріалознавство та технологія матеріалів" розділу "Матеріалознавство" для студ. механічних спец. усіх форм навчання.

№ 1129 Т.П. Даніленко, Н.С. Брайковська, М.Б. Кельріх. Метод. рекомендації і завдання до контрольної (лабораторної, практичної, самостійної) роботи з дисципліни "Матеріалознавство та технологія матеріалів" розділу "Технологія ливарного виробництва" для студ. механічних спец. усіх форм навчання.

№ 1170  Н.Л. Белевцова, Н.С. Брайковська, А.А. Одинець. Будівельна механіка залізничного рухомого складу. Навчально-метод. посібник для самостійної роботи студ. спец. "Вагони та вагонне господарство" денної та заочної форм навчання.

№1217  В.М. Шатаєв, Г.Г. Бережняк. Проектування та розрахунки вагонів. Метод. рекомендації для студ. щодо виконання практичних робіт спец. "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони)" усіх форм навчання. 

№ 1228  В.В. Обуховський, В.Є. Осьмак. Технологія виробництва та ремонту вагонів. Метод. рекомендації щодо практичних занять для студ. спец. "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони) усіх форм навчання."

№ 1304  В.М. Іщенко. Діагностування холодильного обладнання рефрижираторних та пасажирських вагонів. Метод. рекомендації щодо виконання дипломного проектування та магістерських атестаційних робіт для студ. усіх форм навчання спец. "Вагони та вагонне господарство". 

Кафедра Телекомунікаційні технології та автоматика

№ 30  О.А. Герцій, С.В. Наконечна, О.В. Шевченко. Технічна експлуатація телекомунікаційних систем. Методичні вказівки до виконання лабораторних і контрольних робіт та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 151 " Автоматизація та комп`ютерно - інтегровані технології денної та заочної форми навчання.

№ 37 С.В. Наконечна. Електроника і микросхемотехніка ( Частина II ) Методичні вказівки щоло виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 151Автоматизація та комп`ютерно - інтегровані технології денної та заочної форми навчання. 

№ 54  О.В. Федухін, В.А. Гладков. Надійність систем. Метод. вказівки до виконання лабораторної роботи №1 "Дослідження характеристик емпіричних розподілів відмов" для студ. 3 курсу спец. "Комп`ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" денної форми навчання.

№ 316  С.В. Наконечна, Л.П. Пасічник. Системи мобільного зв`язку. Метод. рекомендації щодо виконання лабораторних робіт для студ. спец. "Автоматика та автоматизація на транспорті" денної та заочної форм навчання.

№ 526  О.А. Герцій, Н.І. Кокряцька. Пристрої та елементи волокно-оптичних ситем передачі. Метод. рекомендації щодо виконання практичних занять та організації самостійної роботи для студ. безвідривної форми навчання спец. "Автоматика та автоматизація на транспорті".

№ 527  О.А. Герцій, Н.І. Кокряцька. Волокно-оптичні системи передачі. Метод. рекомендації щодо виконання лабораторних і практичних робіт та організації самостійної роботи для студ. безвідривної форми навчання спец. "Автоматика та автоматизація на транспорті". 

№ 535  Т.О. Тєлишева. Теорія інформаційно-керуючих ситем. Метод. рекомендації щодо самостійної підготовки до бакалаврського іспиту для студ. денної та заочної форм навчання за спец. "Автоматика і автоматизація на транспорті" спеціалізація "Комп`ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті".

№ 535-а  Т.О. Тєлишева, Ю.М. Трофімов. Теорія інформаційно-керуючих систем. Метод. рекомендації щодо виконання лабораторних робіт для студ. денної та заочної форм навчання за спец. "Автоматика і автоматизація на транспорті" спеціалізація "Комп`ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті".

№ 555  С.М. Білан. Теорія електричного зв`язку. Метод. рекомендації щодо виконання лабораторних робіт для студ. спец. "Автоматика та автоматизація на транспорті" денної та заочної форм начання.

№ 628  І.М. Бондаренко. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи передачі в електрозв`язку" для студ. усіх форм навчання спец. "Автоматика та автоматизація на транспорті".

№ 696  В.А. Гладков, Ю.О. Коваль. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт 7-15 для студ. усіх спец. з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування". Ч.2.

№ 708  І.М. Бондаренко. Метод. вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни "Системи передачі в електрозв`язку" для студ. 4 курсу безвідривної форми навчання спец. "Автоматика та автоматизація на транспорті".

№ 710  С.М. Білан, О.В. Шевченко, В.М. Власенко. Спеціальні вимірювання та технічна діагностика в системах передачі. Автоматизація вимірювань та технічна діагностика в системах передачі. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт студ. 5 курсу стаціонарної та заочної форм навчання спец. "Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)".

№ 864  Л.П. Пасічник. Радіотехнічні системи залізничного транспорту. Ч.1. Метод. рекомендації щодо виконання лабораторних робіт для студ. спец. "Автоматика і автоматизація на транспорті" усіх форм навчання.

№ 943  О.В. Федухін, В.А. Гладков. Дослідження надійності систем лямбда-методом. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. 3 курсу спец. "Автоматика і автоматизація на транспорті" спеціалізації "Комп`ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" денної форми навчання.

№ 1026  Л.І. Тимченко, О.І. Стасюк, А.Д. Возненко, О.А. Герцій, Н.І. Кокряцька. Основи інтелектуальної власності. Конспект лекцій.

№ 1088 І.М. Козубцов, Л.Ф. Мараховський. Підготовка аспірантів. Метод. рекомендації щодо самостійної підготовки аспірантів за спец. "Комп`ютерні системи та компоненти".

№ 1158  С.М. Білан. Теорія електричного зв`язку. Метод. вказівки до проведення практичних занять для студ. денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів залізничного транспорту.

№ 1175  Ю.М. Трофімов. Мікропроцесорні пристрої. Метод. вказівки до виконання курсової роботи для студ. спец. "Автоматика і автоматизація на транспорті" денної та заочної форм навчання.

№ 1235  С.М. Білан. Теорія автоматичного керування. Метод. вказівки для проведення лабораторних, практичних занять і самостійного опрацювання матеріалу для студ. спец. "Автоматика та автоматизація на транспорті" денної та безвідривної форм навчання.

№ 1256  О.В. Шевченко, А.Г. Каріков. Системи автоматизованого проектування приладів та систем. Метод. вказівки щодо організації лабораторних робіт і самостійної роботи для студ. спец. "Автоматика та автоматизація на транспорті" денної форми навчання.

№ 1307  С.О. Єфанов. Теорія інформаційно-керуючих систем. Конспект лекцій для студ. вищих навчальних закладів залізничного транспорту спец. "Автоматика і автоматизація на транспорті" усіх форм навчання.

Joomla Plugins