БІБЛІОТЕКА ДУІТ

Посилання

Бібліотека Вернадського
Електронна бібліотека України
Національна парламентська бібліотека України 
Репозитарий ДЕТУТ  

 

Лічильник
Сьогодні 25
На цьому тижні 500
За цей місяць 2733
За весь час 98030

УЗТ

Факультет Управління залізничним транспортом.

Кафедра Екологія та безпека життєдіяльності

№ 36 Т.І. Висоцька. Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем з дисципліни "Хімія" "Окисновідновні реакції" та "Електрохімічні процеси" для студ. за напрямами підготовки бакалаврів технічних спец. всіх форм навчання.

№ 85  О.В. Александров. Правові засади адміністративної діяльності. Метод. рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу та завдання до практичних занять і контрольних робіт, тестів для студ. магістрів економічних спец. денної та заочної форм навчання за кредитно-модульною системою. 

№ 89  О.Л. Сорочинська, Ю.В. Крипак. Охорона праці в колійному господарстві і транспортному будівництві. Метод. вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт студ. заочної форми навчання спец. "Залізничні споруди та колійне господарство".

№112  Т.І. Висоцька. Навчально-методичний посібник  до підготовки та виконання лабораторних робіт з хімії  для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.

№ 277  Т.І. Висоцька. Хімія. Метод. вказівки та завдання для підготовки до першого модульного контролю знань для студ. всіх спец. денної форми навчання.

№ 283  О.В. Александров. Інтелектуальна власність. Метод. рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу та завдання до практичних занять і контрольних робіт, тестів для студ.- магістрів технічних спец. денної та заочної форм навчання за кредитно-модульною системою.

№ 284  Т.І. Висоцька. Хімія. Метод. вказівки та завдання для підготовки до другого модульного контролю знань для студ. всіх спец. денної форми навчання.

№ 289 О.В. Олександров. Трудове право. Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу та завдання до практичних робіт, тестів для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання за кредитно-модульною системою.

№ 298  О.Я. Пилипчук. Транспортна екологія. Метод. рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу для студ. денної і заочної форм навчання бакалаврів за спец. "Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)" напрям "Транспортні технології" та магістрів за спец. "Рухомий склад та спеціальна техніка рухомого складу (виробництво, експлуатація та ремонт вагонів)".

№ 361  Т.І. Висоцька. Метод. вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з хімії для студ. усіх спец. заочної (скороченої) форм навчання.

№ 406 О.В. Олександров. Правознавство. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних і контрольних робіт студентів економічних та технічних спеціальностей очної та заочної форм навчання.

№ 483  О.Л. Сорочинська. Основи ергономіки. Конспект лекцій для студ. галузі знань "Транспортні системи" денної та заочної форм навчання.

№ 501  О.В. Александров. Господарське право. Метод. рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу та завдання до практичних занять і контрольних робіт, тестів для студ. бакалаврів економічних спец. денної та заочної форм навчання за кредитно-модульною системою.

№ 651  О.О. Завальнюк, О.М. Богуцька. Цивільна оборона. Метод. вказівки щодо самостійного опрацювання матеріалів дисципліни для студ. усіх спец. денної форми навчання.

714  О.Л. Сорочинська. Основи охорони праці. Метод. рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт для студентів усіх спец. заочної форми навчання.

№ 716  О.Л. Сорочинська. Основи охорони праці. Метод. рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни для студ. усіх спец. денної форми навчання.

№ 842  О.В. Александров. Договірне право. Метод. рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу та завдання до практичних занять і контрольних робіт, тестів для студ. магістрів економічних спец. денної та заочної форм навчання за кредитно-модульною системою.

№ 1084 О.В. Александров. Міжнародне приватне право. Метод. рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу та завдань до практичних занять і контрольних робіт, тестів для студ. магістрів економічних спец. денної та заочної форм навчання за кредитно-модульною системою. 

№ 1125  О.В. Возняк. Складання схем електролізу водних розчинів солей. Метод. матеріали до практичних занять для студ. всіх спец. денної і заочної форм навчання.

№ 1140  Т.І. Висоцька. Хімія. Конспект лекцій для студ. всіх спец. денної та заочної форм навчання.

№ 1159 О.Я. Пилипчук, О.Л. Сорочинська, Ю.В. Косовець. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій для студ. спец. "Організація перевезень і управління на транспорті" усіх форм навчання.

№ 1185 Т.І. Висоцька.  Методичні рекомендації з дисципліни "Хімія" до самостійного вивчення тем " Класифікація та номенклатура неорганічних сполук" та "Розчини електролітів" для студентів за напрямами підготовки бакалаврів факультетів ІРСЗТ та УПП денної форми навчання.

№ 1187 О.Л. Сорочинська. Охорона праці в колійному господарстві та транспортному будівництві. Конспект лекцій для студ. спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" усіх форм навчання.

Кафедра Іноземні мови

№ 2  С.А. Ісаєнко. Ділова англійська мова. Контрольна робота. Метод. рекомендації щодо виконання контрольної роботи і самостійного опрацювання матеріалу для студ. ОКР "Магістр" безвідривної форми навчання спец. "Організація перевезень і управління на транспорті  (залізничний транспорт)".

№ 11  В.В. Марченко. Друга іноземна мова (німецька). Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять для студ. 2 курсу (перший рік навчання) денної форми навчання спец. "Комерційна діяльність залізниць". Ч.1.

№ 18  В.В. Марченко. Друга іноземна мова (німецька). Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять для студ. 2 курсу (перший рік навчання) денної форми навчання спец. "Комерційна діяльність залізниць". Ч.2.

№ 19  С.В. Гурінчук, С.А. Ісаєнко. Переклад науково-технічної літератури. Навчальний посібник-практикум для студ. освітнього ступеня "Бакалавр" спец. "Транспортні технології (на залізничному транспорті) усіх форм навчання (перший рік вивчення)."

№ 32  А.О. Ворначев. Ділове (наукове) спілкування англійською мовою. Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять для магістрів денної та заочної форм навчання технічних спец..

№ 28  І.І. Ренська. Англійська мова професійного спрямування. Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів залізничного транспорту. Ч.2.

№ 49  С.А. Ісаєнко, І.О. Коробова. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Контрольна робота №1. Метод. рекомендації щодо виконання контрольної роботи і самостійного опрацювання матеріалу для студ. ОКР "Бакалавр" усіх спец. безвідривної форми навчання (1 рік повного та скороченого курсу фахової підготовки).

№ 66  С.В. Гурінчук, Л.В. Кушмар. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Контрольна робота №2. Метод. рекомендації щодо виконання контрольної роботи для студ. ОКР "Бакалавр" усіх спец. безвідривної форми навчання (1 рік повного та скороченого курсу фахової підготовки).

№ 123  І.І. Ренська. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Контрольна робота №4. Метод. рекомендації щодо виконання контрольної роботи для студ. ОКР "Бакалавр" усіх спец. безвідривної форми навчання (2 рік повного та скороченого курсу фахової підготовки).

№ 397  А.О. Ворначев. Ділове (наукове) спілкування англійською мовою. Метод. рекомендації щодо виконання контрольної роботи для магістрів денної форми навчання технічних спец.

№ 504  В.В. Марченко.  Друга іноземна мова (німецька). Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять для студ. 3 курсу (другий рік навчання) денної форми навчання спец. "Комерційна діяльність залізниць". Ч.2.

№ 506  В.В. Марченко.  Друга іноземна мова (німецька). Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять для студ. 3 курсу (другий рік навчання) денної форми навчання спец. "Комерційна діяльність залізниць". Ч.1.

№ 515  А.Г. Бойко. Друга іноземна мова (німецька). Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять і самостійного опрацювання матеріалу для студ. 2, 3, 4 та 5 курсу заочної форми навчання спец. "Комерційна діяльність залізниць", "Міжнародні перевезення".

№ 516  С.В. Гурінчук. Англійська мова. Контрольна робота №3 з метод. вказівками до її виконання та самостійної роботи для студ. 2 курсу заочної форми навчання економічних спец.

№ 523  С.А. Ісаєнко, С.В. Гурінчук. Англійська мова поглибленого вивчення. Метод. рекомендації до проведення практичних занять і самостійного опрацювання матеріалу для студ. 3 курсу (2 рік навчання) денної форми навчання спец. "ОППЗТМ" і "ПП".

№ 633  А.О. Ворначев. Англійська мова. Метод. рекомендації щодо підготовки до складання вступного іспиту до аспірантури з англійської мови.

№ 642  С.В. Гурінчук. Англійська мова поглибленого вивчення. Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять і самостійної роботи студ. 3, 4 та 5 курсу (2,3 і 4 рік вивчення) безвідривної форми навчання спец. "Організація пасажирських перевезень на залізничному транспорті та метрополітені" та "Пасажирські перевезення".

№ 643  С.А. Ісаєнко. Англійська мова наукового спілкування. Контрольна робота. Метод. рекомендації щодо виконання контрольної роботи і самостійної роботи для студ. ОКР "Магістр" безвідривної форми навчання усіх спец..

№ 670  Л.М. Васюк. Французька мова. Тестові завдання та метод. рекомендації для самостійної роботи з модульного контролю знань для студ. 1 курсу денної форми навчання всіх спец.

№ 717  С.А. Ісаєнко, С.В. Гурінчук. Англійська мова поглибленого вивчення. Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу для студ. 2 курсу (1 рік навчання) денної форми навчання спец. "ОППЗТМ" і "ПП".

№ 722  Г.В. Цвєткова. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Контрольна робота № 3. Метод. рекомендації щодо виконання контрольної роботи та самостійного опрацювання матеріалу для студ. 2 курсу заочної форми навчання технічних спец..

№ 752  А.А. Калита, Л.І. Тараненко. Англійське ділове мовлення. Навчальний посібник для студ. вищих технічних навчальних закладів.

№ 819  Л.В. Кушмар. Ділова англійська мова. Контрольна робота. Метод. рекомендації для виконання контрольної роботи та самостійного опрацювання навчального матеріалу для студ. ОКР "Бакалавр" економічних спец. безвідривної форми навчання (повного та скороченого курсу фахової підготовки).

№ 873  А.О. Ворначев. Англійська мова. Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять і самостійної підготовки до складання кандидатського іспиту з англійської мови для аспірантів денної та заочної форм навчання усіх спец..

№ 957  С.А. Ісаєнко. Ділова англійська мова. Контрольна робота. Метод. рекомендації щодо виконання контрольної роботи для спец. заочної форми навчання технічних спец..

№ 1009  А.Г. Бойко. Друга іноземна мова (німецька). Контрольна робота №1 і №2. Метод. рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студ. 2 курсу (1 рік навчання) заочної форми навчання спец. "Комерційна діяльність залізниць" і "Міжнародні перевезення".

№ 1037  Л.В. Кушмар. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять і самостійного опрацювання матеріалу для студ. освітнього ступеня "Бакалавр" напряму підготовки "Економіка підприємства" усіх форм навчання.

№ 1043  С.В. Гурінчук. Переклад науково-технічної літератури. Контрольна робота №1 і №2. Метод. рекомендації щодо виконання контрольних робіт і самостійного опрацювання матеріалу для студ. заочної форми навчання напряму підготовки "Транспортні технології (залізничний транспорт)".

№ 1046  С.А. Ісаєнко, А.О. Ворначев. Англійська мова наукового спілкування. Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять і самостійного опрацювання навчального матеріалу для студ. освітнього ступеня "Магістр" усіх спец. денної форми навчання.

№ 1059 А.О. Ворначев. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Метод. рекомендації щодо проведення практичних занять і самостійного опрацювання матеріалу для студ. освітнього ступеня "Бакалавр" напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання.

№ 1091  С.А. Ісаєнко. Формування професійної культури у студентів інженерно-технічних спеціальностей (на прикладі навчальної дисципліни "Англійська мова (за професійним спрямуванням)").

№ 1156 С.В. Гурінчук. Переклад науково-технічної літератури. Контрольна робота № 3 і № 4. Метод. рекомендації щодо виконання контрольних робіт і самостійного опрацювання матеріалу для студ. освітнього рівня "Бакалавр" напряму підготовки "Транспортні технології (залізничний транспорт)" заочної форми навчання.

№ 1164 С.А. Ісаєнко. Англійська мова (за професійним спрямуванням).  Навчальний посібник для студ. освітнього ступеня "Бакалавр" інженерних спец. усіх форм навчання. (Ч.1).

№ 1217  П.А. Швець. Німецька мова. Метод. рекомендації щодо організації самостійної роботи з модульного контролю знань для студ. 1 курсу денної форми навчання економічних спец..

 

Кафедра Управління процесами перевезень

№ 77 В.М. Самсонкін, О.А. Горецький Корпоративна культура управління на залізничному транспорті. Методичні вказівки до вивченняя курсу для студентів освітнього рівня "магістр" спеціальність 275 "Транспортні технології". 275.02 "Транспортні технології ( на залізничному транспорті)" спеціалізація "Організація перевезень і управління на транспорті ( залізничний транспорт )" всіх форм навчання.

№ 165 Г.І.Кириченко, Ю.А. Бердниченко. Автоматизовані системи управління залізничним  транспортом (АСУЗТ). Методичні вказівки  до виконання контрольних робіт. Для студентів галузі знань 27" Транспорт", спеціальності 275.2 "Транспортні технології ( на залізничному транспорті)" денної та заочної форм навчання.

№ 317  Л.В. Філіпович. Системний аналіз транспортних процесів. Конспект лекцій.

№ 339 В.І. Мацюк Організація експлуатаційної роботи сортувальних станцій. Методично-інструктивні вказівки до вибору індивідуального завдання з курсового та дипломного проектування за загальною тематикою " Організація роботи сортувальної станції "К" для студентів денної та безвідривної форм навчання напряму підготовки "Транспортні технології ( залізничний транспорт) галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура" з дисципліни "Управління експлуатаційною роботою та якістю перевезень".

№ 359  Г.А. Шкурко. Теоретично-експерементальні дослідження вантажопідйомних та транспортуючих машин. Метод вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студ. денної форми навчання галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура" за напрямом підготовки "Транспортні технології (залізничний транспорт)".

№ 370  О.Г.Стрелко, О.Г. Родкевич, Р.С. Щербина. Розрахунок показників технічного плану для дирекції залізничних перевезень: Методичні рекомендації щодо практичних занять, курсового, дипломного проектування та самостійної роботи. 

№ 680  Л.В. Філіпович, Ю.А. Бердниченко. Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ. Метод. вказівки щодо виконання самостійних робіт для студ. галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура", напряму підготовки "Транспортні технології (залізничний транспорт)" денної форми навчання.

№ 851  В.М. Мірошниченко, О.Г. Родкевич. Розрахунок технічних норм експлуатаційної роботи залізниць і дирекцій залізничних перевезень. Метод. вказівки до курсового проектування для студ. денної та заочної форм навчання галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура" спец. "Організація перевезень та управління на транспорті (залізничний транспорт)" з дисципліни "Управління експлуатаційною роботою".

№ 876  Л.В. Філіпович, В.І. Мацюк, Ю.А. Бердниченко. Системний аналіз транспортних процесів. Метод. вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст для галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура",  спец. "Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)" денної форми навчання.

№ 1007  Г.А. Шкурко. Організація і технологія перевезень швидкопсувних вантажів. Конспект лекцій з дисципліни "Організація і технологія перевезень швидкопсувних вантажів" для студ. денної та заочної форм навчання галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура" за напрямком підготовки "Транспортні технології (залізничний транспорт)".

№ 1026  Л.В. Філіпович, В.І. Мацюк, Ю.А. Бердниченко. Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ. Метод. вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студ. галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура" напряму підготовки "Транспортні технології (залізничний транспорт)" для усіх форм навчання.

№ 1171 В.І. Мацюк, О.В. Петриковець, В.Р. Кордун. Управління рухом поїздів на станціях. Метод. вказівки до лабораторних робіт і самостійної підготовки студ. денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Транспортні технології (залізничний транспорт)" галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура" з дисципліни "Управління експлуатаційною роботою".

№ 1256  Г.І. Кириченко. Інформаційні системи і технології. Метод. вказівки щодо виконання контрольної роботи для студ. спец. "Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)" усіх форм навчання.

Кафедра Фізична культура і спорт

№ 4  В.П. Буга, В.О. Хитрий. Футбол. Метод. рекомендації щодо практичних занять для студ. всіх спец. денної форми навчання.

№ 34  В.О. Хитрий, І.М. Крамаренко. Фізичне виховання. Метод. вказівки щодо самостійної роботи студ. при засвоєнні програми з фізичного виховання для студ. усіх спец. денної форми навчання.

№ 306  О.В. Ганул, Н.М. Кононова. Настільний теніс. Метод. вказівки до практичних занять для студ. усіх спец. денної форми навчання.

№ 932  В.П. Буга, М.Ю. Короп. Волейбол. Метод. вказівки до практичних занять для студ. усіх спец. денної форми навчання.

 

Кафедра Управління комерційною діяльністю залізниць

№ 229 В.В.Габа ,В.П., О.В.Коваль, Ю.Д. Макаренко. Проектування вузлової дільничної станції. Методичні  рекомендації до практичних занять, курсового та дипломного проектування і самостійної роботи студентів напряму підготовки "Транспортні технології" усіх форм навчання.

№ 312 В.В. Габа, А.К. Дьоміна. Транспортно-експедиторська діяльність. Метод. вказівки до практичних занять для денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Транспортні технології (залізничний транспорт)" галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура" з дисципліни "Транспортно-експедиторська діяльність".

№ 332 В.В. Габа, О.Г. Петренко, О.Г. Стрелко, В.П. Ігошина. Типова програма державного іспиту за освітньо-професійною програмою бакалавр для студ. усіх форм навчання спец. "Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)".

№ 479  В.В. Габа, Г.І. Кириченко, О.Г. Родкевич. Транспортно-експедиторська діяльність на залізничному транспорті. Навчальний посібник

№ 574 Г.С. Висоцька. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Метод. рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студ. денної та заочної форми навчання напряму підготовки "Транспортні технології (залізничний транспорт)" галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура". 

№ 589 В.В. Габа, Г.С. Висоцька. Практикум щодо самостійної підготовки до тестування для студ. денної та безвідривної форми навчання напрямку підготовки "Транспортні технології (залізничний транспорт)" галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура" з дисципліни "Транспортно-експедиторська діяльність".

№ 984  В.П. Ігошина. Метод. рекомендації щодо виконання наскрізної програми практик для студ. галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура" напрям підготовки бакалаврів "Транспортні технології (залізничний транспорт)" спец. підготовки "Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)".

№ 1063 Б.І. Торопов, Г.С. Висоцька. Принципи та вимоги розташування основних технологічних будівель і пристроїв на залізничних станціях. Інструктивно-метод. матеріали для курсового та дипломного проектування з дисциплінни "Залізничні станції та вузли" для студ. усіх форм навчання галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура".

 

 

 

 

 

Кафедра філософія та історія науки і техніки.

№ 119  В.К. Філіпов. Соціологія. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання.

№ 120 В.К. Філіпов. Соціологія. Навчально-методичний посібник для студентів очної форми навчання.

№ 285  О.А. Спис. Українська мова (за професійним спрямуванням). Метод. рекомендації щодо виконання контрольної роботи для студ. 1 курсу заочної форми навчання спец. "Комп`ютерні інформаційно-керуючі системи".

№ 296  Т.С. Бердій. Психологія. Метод. рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів.

№ 454  Л.О. Науменко. Українська мова у професійному спрямуванні. Навчально-метод. посібник для студ. вищих навчальних закладів залізничного транспорту.

№ 469  Я.В. Любивий, Т.С. Бердій, Л.М. Олексюк. Метод. рекомендації і програма "Філософія" щодо самостійного опрацювання матеріалу аспірантами до складання кандидатського іспиту.

№ 571  В.К. Філіпов. Соціологія. Навчально-метод. посібник для студ. заочної форми навчання.

№ 713  Л.О. Науменко. Українська мова за професійним спрямуванням. Метод. рекомендації щодо організації самостійної роботи з підготовки до практичних занять і модульного контролю знань для студ. 1 курсу денної форми навчання спец. "Облік і аудит".

№ 827  Л.М. Олексюк. Філософія. Опорний конспект лекцій.

№ 844  В.К. Філіпов. Соціологія. Навчально-метод. посібник для студ. денної форми навчання.

№ 940  Т.С. Бердій, Д.В. Стоян. Історія української культури. Навчально-метод. посібник.

№ 1257  Л.М. Олексюк. Опорний конспект лекцій з логіки. Метод. рекомендації для самостійної роботи студ. всіх спец. та форм навчання. 

№ 1261  Л.М. Олексюк. Філософські проблеми наукового пізнання. Метод. рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу для підготовки магістрів за спец. "Автоматика та автоматизація на транспорті".

№ 1297 І.О. Хромова. Історія української культури. Метод. рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студ. всіх спец. денної та заочної форм навчання.

Joomla Plugins