БІБЛІОТЕКА ДЕТУТ

Посилання

Бібліотека Вернадського
Електронна бібліотека України
Національна парламентська бібліотека України 
Репозитарий ДЕТУТ  

 

Лічильник
Сьогодні 108
На цьому тижні 862
За цей місяць 3962
За весь час 86398

НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

Факультет ФЕМ

1.  М.М. Крюков, Т.В. Кравець, Р.В. Крижановська, В.С. Коновалюк, Т.М. Семененко. Дослідження операцій у транспортних системах у прикладах і задачах. Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів.

2.  Ю.М. Цвєтов, М.М. Макаренко, М.Ю. Цвєтов, О.В. Левченко та ін. Трансформація економіки та транспорт України.

3.  В.І. Творонович, В.П. Гудкова, О.В. Пилипенко, О.В. Пацьора. Системний аналіз. Навчальний посібник.

4.  Г.Ю. Кучерук. Якість транспортних послуг: управління, розвиток та ефективність. Монографія.

5.  П.І. Підлісний, Н.О. Паткевич. Мікроекономіка. Навчально-метод. посібник.

6.  І.Г. Бакаєва, П.І. Підлісний, П.А. Швець, М.М. Чеховська. Міжнародна економіка. Навчально-методичний посібник.

7.  Л.О. Бакаєв, Е.О. Соколова, І.П. Шиндирук, Л.П. Грознецька. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник.

8.  М.В. Макаренко, В.П. Гудкова, О.Р. Приймук, М.М. Аджавенко, В.І. Творонович. Економіка транспорту. Навчальний посібник.

9.  С.М. Приймук. Державне та регіональне управління. Навчально-методичний посібник.

10.  В. М. Толстов, Л.С. Цибульський. Національна економіка. Навчально-методичний посібник.

11. О.В. Андрєєва.  Банківська система. Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни за ОС "бакалавр" економічних спец. усіх форм навчання.

12 . І.О. Крюкова. Основи економічної теорії.  Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки " Менеджмент" усіх форм навчання.

13. О.О.Кравченко Сценарне фінансове планування і прогнозування на залізничному транспорті: Теорія і практика. Монографія.

14.  В.П. Гудкова,  О.В. Пилипенко, В.І. Творонович Управління економічними ризиками: Навчально-методичний посібник

15.  В.П. Гудкова, О.Р. Приймук, В.І. Творонович, О.В. Пилипенко, С.О. Крищенко. Обгрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків. Навчально-метод. посібник для студ. спец. "Бізнес-адміністрування".

16.  О.В. Пилипенко. Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності ПАТ "Укрзалізниця" (на прикладі локомотивних депо). Монографія.

17.  М.В. Макаренко, В.П. Гудкова, М.М. Аджавенко, О.Р. Приймук, В.І. Творонович. Економічне прогнозування. Навчальний посібник.

18. І.Г. Бакаєва,П.І. Підлісний, Н.О. Паткевич. Економічна теорія. Навчально-методичний посібник ( для студентів технічних спеціальностей).

  

 

Факультет ІРСЗ

1.  Є.Ф. Чопенко, О.В. Бамбура. Геодезичне забезпечення в колійному господарстві та транспортному будівництві.

2.  Л.Ф. Мараховський. Комп`ютерна схемотехніка. Навчальний посібник.

№ 3.  Л.Л. Гончарова, А.Д. Возненко, О.І. Стасюк, Ю.О. Коваль. Основи захисту інформації в телекомунікаційних та комп`ютерних мережах.

4.  Е.І. Даніленко, В.Д. Бойко. Техніко-економічні розрахунки з вибору конструкції верхньої будови колії. Навчальний посібник.

5. Ю.Г. Гасан, Т.Д. Артюхович, Ю.М. Дорошенко, О.Ю. Дорошенко. Будівельні матеріали. Навчально-методичний посібник.

6.  В.І. Данилевський, В.М. Тарасюк. Конструкція електричних машин електропоїздів залізниць України. Монографія. 

7.  С.Л. Панов. З`єднання деталей машин. Навчальний посібник.

8.  В.В. Косарчук, О.В. Агарков. Довідник з опору матеріалів.

9.  М.М. Чепілко. Фізична механіка. Теоретичний курс.

10.  М.М. Чепілко. Молекулярна фізика та термодинаміка. Теоретичний курс.

11.  М.М. Чепілко. Електрика та постійний електричний струм. Теоретичний курс.

12.  М.М. Чепілко. Основи електромагнетизму. Теоретичний курс.

13.  М.М. Чепілко. Коливання, хвилі та оптичні явища. Теоретичний курс.

14.  М.М. Чепілко. Основи квантової фізики. Теоретичний курс.

15. І.М. Козубцов І.М.,В.В. Ягупов.,Л.Ф. Мараховський. Теорія і практика підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників поза магістратурою і аспірантурою. Монографія

16. Л.Ф. Мараховский. Основы новой информационной технологии. Фундаментальные основы построения реконфигурируемых устройств компьютерных систем и искусственного нейрона.

17. Л.Ф. Мараховский. Справочник по цифровой вычислительной технике. (Информационная технология обработки иерархической информации в цифровой вычислительной технике).

18.  В.М. Іщенко, Н.С. Кочешкова, О.В. Фомін. Спеціалізований рухомий склад для перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. Навчальний посібник. 

19.  В.І. Данилевський. Застосування сучасних електроізоляційних матеріалів класів нагрівостійкості F, H i C. Відкрита лекція.

20.   В.М. Іщенко. Теплотехніка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Залізничний транспорт" усіх форм навчання.

 

Факультет УЗТ

1.  Б.І. Торопов. Словник основних транспортних та суміжних термінів.

2.  В.К. Мироненко, В.В. Габа, В.І. Мацюк, Л.М. Петренко. Залізничні вантажні перевезення.

3.  Л.В. Кушмар. FINANCE. Навчальний посібник у II частинах. Частина 1. Для студ. освітнього ступеня "Бакалавр" напряму підготовки "Фінанси і кредит" усіх форм навчання.

4.  Л.В. Кушмар. FINANCE. Навчальний посібник у II частинах. Частина 2. Для студ. освітнього ступеня "Бакалавр" напряму підготовки "Фінанси і кредит" усіх форм навчання.