БІБЛІОТЕКА ДЕТУТ

Посилання

Бібліотека Вернадського
Електронна бібліотека України
Національна парламентська бібліотека України 
Репозитарий ДЕТУТ  

 

Лічильник
Сьогодні 129
На цьому тижні 883
За цей місяць 3983
За весь час 86419

ПІДРУЧНИКИ

Лютий 2017

Автор:  З.П. Двуліт.

Назва:  Економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту: теорія, методологія, практика. Монографія.

Опис:  Монографія присвячена актуальній проблемі сучасного управління підприємствами залізничного транспорту з позиції системного підходу на засадах новітньої доктрини сталого розвитку суспільства.

 

Автор:  Р.Н. Макаров.

Назва:  Человек и цивилизация в свете науки ХХІ века. Энциклопедический справочник.

Опис:  Впервые человек рассматривается в контуре рождения Вселенной, возникновения и эволюции жизни. Особое внимание уделено понятиям науки, составляющим ее элементам и формам научных исследований.

Назва:  Человек в измерениях ХХ века.

Опис:  Прогресс человечества в двадцатом столетии. Труды в восьми томах.

Грудень 2016

 

 

Автор:  В.М. Гурнак

Назва:  Історія створення транспортної структури в незалежній Україні

Опис:  В даній книзі на основі ексклюзивних документів відображено історію створення управлінської системи керування транспортом після проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України.

 

Автор:  Л.В. Фролов, Е.С. Кравченко

Назва:  Формирование бизнес-модели предприятия

Опис:  В учебнике предложены различные подходы к формированию действенной бизнес-модели, обеспечивающей эффективный механизм работы предприятия

 

Автор:  Г.Д. Ейтутіс, О.М. Кривопішин, І.П. Федорко, В.М. Осовик та ін.

Назва:  Теоретико-прикладні основи реформування залізничного транспорту України

Опис:  У монографії розглянуто проблеми та тенденції розвитку залізничного транспорту в умовах реформування національної економіки

 

Автор:  Л.А. Останкова, Н.Ю. Шевченко

Назва:  Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками

Опис:  Посібник містить основні аспекти дисципліни "Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками", основні методи прийняття рішень в умовах конкуренції й невизначеності, особливості управління ризиками в економічній сфері

 

Автор:  М.Ю. Черкес

Назва:  Міжнародне право

Опис:  У підручнику на новій концептуальній основі висвітлюються структура, ключові поняття, категорії та особливості міжнародного права

 

Автор:  Д.Е. Сідоров, І.О. Казак

Назва:  Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ. Програмування алгоритмічною мовою ФОРТРАН

Опис:  Викладено основні теоретичні положення та наведено приклади розв`язання завдань з комп`ютерного практикуму

Липень 2016

Автор:  Кузнєцова С.А.

Назва:  Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування екноміки: 

Опис:  У монографії обгрунтовано фундаментальні засади розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки. Для наукової спільноти, практиків, держ. службовців, викладачів, студентів.

Автор:  Шара Є.Ю., Соколовська-Гонтаренко І.Є.

Назва:  Фінансовий облік II

Опис:  Навчальний посібник написано відповідно до повної програми навчальної дисципліни "Фінансовий облік II". Висвітлено облік довгострокових та короткострокових зобов'язань та забезпечень, облік праці та її оплати. Посібник підготовлений для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю " Облік і аудит" та аспірантів, працівників підприємств та установ.

Назва:  Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

Опис:  Посібник підготовлено у відповідності до вимог освітньо-професійних програм та стандартів з підготовки фахівців з обліку і аудиту. Призначено для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування.

Автор:  Н.О. Петренко.

Назва:  Управління проектами.

Опис:  У навчальному посібнику висвітлено технологію процесу управління та економічного обгрунтування проектів за умов невизначеності та ризику. Посібник розроблений для опанування студентами економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр" дисципліни "Управління проектами".

Автор:  А.М. Мельников, О.А.Коваленко, Н.Б.Пундяк.

Назва:  Основи організації бізнесу.

Опис:  В посібнику розглянуті питання організації створення бізнесу, його організаційно-правові форми, фінансове забезпечення бізнесу, організації інфраструктури, управління персоналом, організацією роботи з інформацією, страхування та управління ризиком в бізнесі. Посібник направлений на підготовку бакалаврів в галузі знань "Економіка і підприємництво", а також може бути використаний керівним персоналом в малому та середньому бізнесі.

Автор:  Т.О. Примак.

Назва:  PR для менеджерів і маркетологів.

Опис:  Книга стане помічником у налагодженні PR-діяльності у сфері бізнесу, адресована керівникам підприємств, менеджерам, працівникам відділів маркетингу, PR-служб та агенцій, рекламістам, а також студентам вищих навчальних закладів та аспірантам.

Назва:  Теорія прийняття рішень.

Опис:  Підручник призначено для самостійних і практичних занять магістрам з менеджменту, державної служби, студентам вищих навчальних закладів. Розглядаються типові приклади навчальних та реальних ситуацій, що вимагають прийняття управлінських рішень, за умов, коли неможливий єдиний вірний варіант рішення. Для навчальної практики представлені варіанти завдань для індивідуального виконання та засвоєння матеріалу.

Автор:  Андрей Ермошин.

Назва:  Фобии, утраты, разочарования. Как исцелиться от психологических травм.

Опис:  На основе 30-летней практики автор предлагает пошаговое руководство по саморегуляции, которое окажется полезным всем, кто ищет решения собственных проблем или хочет помочь другим.

Автор:  А.М. Криков, С.Н. Павлов.

Назва:  Теория систем и системный анализ.

Опис:  Изложены методология теории систем и системного анализа. Описано возникновение и развитие системных исследований. Для студентов вузов, а также аспирантов.

 

 

 

Вересень 2016

   

Автор:  Ю.А. Верига, В.А. Кулик, Ю.О. Ночовна, С.Ю. Іванюк

Назва:  Облікова політика підприємства

Опис:  У навчальному посібнику розкрито комплекс теоретичних, організаційних та методичних аспектів формування облікової політики підприємства.

 

Автор:  Н.П. Мацелюх, О.М. Розум, І.А. Максименко, М.М. Теліщук

Назва:  Основи економічної науки

Опис:  Навчальний посібник підготовлений згідно з вимогами Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом "Економіка і підприємництво", програми курсу "Основи економічної науки" та програми державного екзамену з економічної теорії. 

 

Автор:  В.В. Клименко, Л.М. Акімова, Л.М. Докієнко

Назва:  Фінансовий ринок

Опис:  В навчальному посібнику висвітлюється місце та роль фінансових ринків в сучасній ринковій економіці, моделі оптимізації портфеля фінансових інвестицій та ін.

 

Автор:  Н.О. Гура

Назва:  Облік економічної діяльності

Опис:  У підручнику подано поняття видів економічної діяльності та їх класифікації й розкрито облік на підприємствах п`ятнадцяти видів економічної діяльності та галузей економіки

Квітень 2016

 

 Автор:  О.Є. Марков.

Назва:  Алгоритм проектування технологічних процесів кування великогабаритних поковок.

Опис:  Наведено алгоритми розроблення основних технологічних процесів кування великогабаритних поковок на гідравлічних пресах, що можуть бути використані для складання відповідних комп`ютерних програм.

Автор:  В.Семчик.

Назва:  Навчаючись, навчаю...

Опис:  У цій книзі зібрані праці відомого українського правника, завідувача відділом проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академіка Семчика Віталія Івановича.

Автор:  Н.В. Чебанова та ін.

Назва:  Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу.

Опис:  У навчальному посібнику послідовно викладено питання організації та ведення розрахункових операцій, основних засобів та нематеріальних активів, матеріальних ресурсів, праці та заробітної плати.

Автор:  П. Гайдуцький.

Назва:  НеЗалежна економіка України.

Опис:  У книзі висвітлено проблеми становлення економіки України за роки незалежності, а також питання модернізації українського суспільства та його цивілізаційного вибору.

Автор:  Б.М. Стефанов, А.М. Кравець, В.Г. Кравець.

Назва:  Будівельні та колійні машини. Ч. 1. Колійні машини.

Опис:  У даному навчальному посібнику розглянуто класифікацію колійної техніки, що в теперішній час експлуатується підприємствами колійного господарства залізниць України. Викладені вимоги до колійних машин і механізмів, а також тенденції їх подальшого розвитку та вдосконалення конструкції.

Автор:  О.І. Акімов, Д.Л. Сушко.

Назва:  Електричні мережі електрифікованих залізниць.

Опис:  Викладаються основи теорії електричних розрахунків місцевих і районних електричних мереж, дані поняття про розрахунок механічної частини повітряних ліній та відомості про конструктивне виконання повітряних і кабельних ліній.

Автор:  В.В. Рибкін, І.О. Бондаренко, Д.М. Курган.

Назва:  Надійність залізничної колії.

Опис:  У посібнику наведено терміни й визначення показників надійності. Розглянуто причини порушення працездатності елементів верхньої будови колії, моделі та методи, що застосовуються для оцінки їх безвідмовності й довговічності.

Автор:  Упорядники М.С. Трофимчук, Т.В. Чухліб.

Назва:  "Пакти і Конституції" Української козацької держави.

Опис:  У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків "Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького", укладених 1710 р., наведено їх переклади українською, англійською та іншими мовами.

Автор:  А.М. Плугін та ін.

Назва:  Розрахунки несучої здатності і технологія закріплення основ будівель і споруд залізничного транспорту. Частина 2.

Опис:  У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та прикладні основи механіки грунтів, основ та фундаментів.

Автор:  В.І. Мороз, О.В. Братченко, А.В. Павшенко.

Назва:  Теорія механізмів і машин.

Опис:  Містить матеріали, в яких висвітлюються сучасні методи дослідження та проектування механізмів типових технічних засобів залізничного транспорту.

Автор:  Е.П. Блохин, А.Н. Пшинько.

Назва:  Высокоскоростной наземный транспорт мира.

Опис:  У підручнику наведені дані про високошвидкісні залізниці світу станом на початок нинішнього століття, розглянуті транспортні магнітолевітуючі системи.

Автор:  А.В. Погребняк та ін.

Назва:  Підвищення ефективності будівельних робіт (у прикладах).

Опис:  У навчальному посібнику на основі прогресивного досвіду вітчизняного будівництва із використанням техніко-економічного аналізу розглядається вплив технологічних і організаційних факторів на ефективність роботи машин і наводяться засоби підвищення їх продуктивності.

Автор:  О.Г. Дейнека, А.Р. Божок.

Назва:  Економічний механізм розрахунку витрат на перевезення залізниць.

Опис:  Визначено теоретичні аспекти та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення економічного механізму розрахунку витрат на перевезення залізниць.

Автор:  Л.П. Горкіна та ін.

Назва:  Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс.

Опис:  Висвітлена ретроспектива розвитку економічної теорії та економічної ідеології, трактувань проблеми власності та шляхів її реформування, теорії і практики грошово-кредитного та фінансового забезпечення економічного розвитку.

Автор:  Н.М. Корольова.

Назва:  Управління трудовими ресурсами підприємств залізничного транспорту: організація, методологія, практика.

Опис:  У монографії досліджуються проблеми управління трудовими ресурсами підприємств залізничного транспорту, уточнюється об`єкт управління, його сутності.

Автор:  М.І. Міщенко.

Назва:  Економіко-організаційні основи функціонування підприємств колійної інфраструктури.

Опис:  Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних положень, методичних засад та практичних рекомендацій щодо створення організаційно-економічного механізму управління ефективним функціонуванням підприємств колійної інфраструктури залізничного транспорту України в нових умовах.

Автор:  О.В. Фомін.

Назва:  Оптимізаційне проектування елементів кузовів залізничних напіввагонів та організація їх виробництва.

Опис:  В монографії розглянуті питання оптимізаційного проектування елементів кузовів залізничних напіввагонів та організація їх виробництва. Представлені сучасні тенденції розвитку конструкцій кузовів напіввагонів, наведені запропоновані підходи до їх проектування, формалізовані особливості організації їх виробництва.

Автор:  М.М. Рогожа.

Назва:  Нариси з історії зоогеографічної науки в Україні (1859-1941).

Опис:  У монографії представлено різні аспекти історії формування зоогеографічної науки в Україні у контексті цілісного процесу розвитку вітчизняної природознавчої науки та зоології як її окремого напряму.

Автор:  О.Є. Бабина.

Назва:  Системно-гуманізаційний концепт формування та реалізації потенціалу підприємства в умовах економіки знань.

Опис:  Рукопис монографії системно висвітлює основні теоретико-методологічні аспекти формування та реалізації потенціалу підприємств в умовах економіки знань.

Автор:  О.О. Карпенко.

Назва:  Інноваційно-інтеграційна парадигма розвитку підприємств на принципах кластеризації.

Опис:  Монографія комплексно і систематизовано висвітлює основні теоретичні та методологічні аспекти діяльності кластерних об`єднань підприємств на сучасному етапі розвитку економіки.